Periodieke Keuring Arbeidsmiddelen: de APK voor veiligheidssystemen

De afgelopen jaren heeft Inrato diverse typen machines en voertuigen als shovels en heftrucks voorzien van veiligheidssystemen. Bij installatie worden veiligheidssystemen vanzelfsprekend volgens de eisen opgeleverd. Echter hoe wordt gewaarborgd dat veiligheidssystemen blijven functioneren volgens de eisen?

Vanuit de recycling industrie en dc’s met een eigen afvalverwerkingsinstallatie waar Inrato een groot aantal opvoerbandbeveiliging systemen heeft geïnstalleerd kwam de vraag naar een periodieke veiligheidscontrole.
Om de veiligheidsprestaties voor haar klanten te kunnen waarborgen heeft Inrato de Periodieke Keuring Arbeidsmiddelen (PKA) opgezet. Met deze waarborging voldoen de klanten op dit punt direct aan de vereisten vanuit de Arbowet en de RI&E.  

 

PKA-certificaat

Tijdens de veiligheidskeuring wordt gecontroleerd of en hoe systemen na eerste installatie worden gebruikt en ervaren. Ook wordt gecontroleerd hoe men er praktisch en organisatorisch mee omgaat tijdens werkprocessen. Na deze keuring is bekend hoe u slim en efficiënt werken kunt combineren met veilig werken voor uw personeel.
Naast de alom bekende keuringssticker op de installatie ontvangt het bedrijf per installatie een keuringsrapport en een PKA-certificaat van de gekeurde arbeidsmiddelen.
In het keuringsrapport worden naast bevindingen ook adviezen gegeven hoe de veiligheid praktisch en organisatorisch verbeterd kan worden.  

Controle van veiligheidssystemen op machines

Door haar brede kennis in veiligheid kan Inrato controles uitvoeren op veiligheidscomponenten en veiligheidssystemen van verschillende typen machines, machinelijnen en voertuigen zoals shovels en heftrucks. Hierbij worden onderdelen als veiligheidsafstanden, werkbaarheid, aansluitwijze, noodstopcircuit en normreferenties met bijbehorende Performance levels PL nagegaan en getoetst.

Meer informatie:
Inrato International BV
Tel. 085 27 36 750
Internet: inrato.com
Email: contact@inrato.com