Overtreden gebruikers van aandrijvingen de wet?

Nieuwe wetgeving betreffende de export van aandrijvingen met hoge frequenties (HF) kan voor machinebouwers en systeemintegratoren leiden tot zware sancties, waaronder celstraffen.

De EU-verordening nr. 428/2009 met wijzigingen betreft de export van goederen, software en technologie die normaal gesproken worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar ook voor militaire toepassingen kunnen worden ingezet, of kunnen bijdragen aan de verspreiding van massavernietigingswapens. Vanuit deze gedachte houdt de EU toezicht op export, doorvoer en handel in deze artikelen, omdat zij zeer belangrijk zijn voor de bevordering van de internationale vrede en veiligheid.

Vanaf december vorig jaar

De aangepaste wetgeving is in december vorig jaar in werking getreden en betreft onder andere de levering van aandrijvingen die geschikt zijn voor hoge frequenties, bijv. aandrijvingen die een opbrengstfrequentie van meer dan 600 Hz kunnen genereren. Voorschriften met betrekking tot de export van HF-aandrijvingen zijn al van kracht in de Verenigde Staten, en vergelijkbare voorschriften zijn eerder dit jaar in China geïntroduceerd.

Vergunningen

Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen, moeten bedrijven die goederen of machines met componenten waarop de EU-regelgeving van toepassing is, exporteren naar plaatsen buiten de EU de benodigde exportvergunningen bij hun eigen overheidsinstanties aanvragen. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de bij elke transactie verplicht gestelde documentatie, en tevens voor de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige opslag van de onder toezicht geplaatste goederen.

Mogelijke sancties bij niet-naleving van de regelgeving variëren van geldboetes en handelsbeperkingen tot celstraffen voor individuen. Het zonder vereiste vergunning exporteren van onder toezicht geplaatste goederen is een douane-overtreding.

HF-aandrijvingen

Aandrijvingen met hoge frequentie worden gebruikt in een aantal toepassingen, waaronder tests in de auto-industrie, turbinebeproevingsbanken en slijpbanken, waarbij hogere snelheden zijn vereist dan bij ‘standaard’ aandrijvingen met variabele snelheid mogelijk is. Naast civiele toepassingen kunnen aandrijvingen die hogere outputsnelheden halen ook worden gebruikt in de veredeling van nucleaire materialen. Vandaar de geïntroduceerde strengere exportregels.

Ondersteuning

Leverancier Control Techniques, een onderdeel van Emerson Industrial Automation, wijst original equipment manufacturers (OEM’s) en machinebouwers die machines ontwerpen met HF-aandrijvingen met klem op het feit dat zij, en niet de fabrikant van de aandrijvingen,  moeten nagaan of hun machines al dan niet voldoen aan de betreffende wetgeving. Het is voor bedrijven ook van belang om te bepalen of de EU-verordening van toepassing is op reeds bestaande machines en systemen, omdat zij dan mogelijk te maken krijgen met exportrestricties.

Control Techniques wil hierbij graag ondersteuning bieden en zal zijn klanten informeren als de door hen aangekochte aandrijvingen op de lijst van onder toezicht geplaatste systemen voorkomen, maar adviseert ook dat men zichzelf op de hoogte stelt van de exportvoorschriften en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun activiteiten.

Control Techniques heeft vooruitlopend op de nieuwe wetgeving besloten om de frequentie van het merendeel van zijn aandrijvingen te beperken tot  550 Hz. De EU-richtlijn heeft geen gevolgen voor servo- en gelijkstroomaandrijvingen.

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving heeft Control Techniques ook een speciale serie HF-aandrijvingen ontwikkeld die voldoen aan de eisen van de civiele toepassingen, die een belangrijk deel van haar activiteiten vormen.

"Het is van essentieel belang dat bedrijven bekend zijn met de wijzigingen in de dual use-wetgeving. We dringen er bij andere bedrijven met klem op aan, na te gaan hoe ver hun eigen verantwoordelijkheid reikt en passende maatregelen te nemen om volledige naleving te waarborgen", aldus Enrique Minarro Viseras, directeur van Control Techniques.