Overheid wil snellere aanleg stroomnet door versnelde procedure

Om ruimte te creëren op het volle stroomnet moet het elektriciteitsnet snel worden uitgebreid. De procedures om een vergunning te verlenen voor een energieproject nemen op dit moment veel tijd in beslag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil dit versnellen. Met een voorstel voor aangepaste regelgeving kan de juridische procedure bij nationale en regionale energieprojecten tot 1,5 jaar worden versneld.

Het elektriciteitsnet in China lijkt wel wat op de procedures in Nederland. Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Het aanpakken van het volle stroomnet is topprioriteit. Daarvoor schuwen we onorthodoxe maatregelen niet. Zo willen we ervoor zorgen dat de verduurzaming van onze economie in de hoogste versnelling door kan gaan.”

Een van de maatregelen tegen het volle stroomnet is het zo snel mogelijk uitbreiden van het net. Vertraging in de vergunningverlening door juridische procedures is, naast schaarste aan personeel en materiaal, een van de belangrijkste redenen waardoor netbeheerders de netten niet sneller kunnen uitbreiden. Door elektriciteitsprojecten vanaf 25 kilovolt (zoals een regionaal verdeelstation) aan te merken als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’, kunnen projecten een snellere beroepsprocedure doorlopen. Dat wil het ministerie regelen door middel van aangepaste regelgeving in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze maatregel is tot stand gekomen in overleg met onder andere netbeheerders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

Internetconsultatie

Het voorstel ligt ter consultatie; geïnteresseerden kunnen de komende 6 weken online een reactie indienen. Het voorstel voor de versnelde procedure treedt naar verwachting in 2025 in werking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

  1. In China zijn snelwegen, spoorlijnen ook vaak ‘recht’. De ‘er is geen inspraak’ methode is in Nederland hiermee ook weer een stapje dichterbij. Deze stappen zijn over het algemeen alleen goed voor het grootbedrijf en de regering. Ik vindt dat geen goede ontwikkeling.