Overheid stimuleert innovatiekracht photonic devices in nieuwe producten en systemen

Het innovatiegerichte onderzoeksprogramma (IOP) ‘Photonic Devices’ krijgt tot 2015 een vervolg. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken stelt hiervoor 12,4 miljoen euro beschikbaar.

In 2010 kunnen er bij SenterNovem nieuwe onderzoeksvoorstellen worden ingediend door kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Op 16 februari 2010 vindt in Karel V te Utrecht de startbijeenkomst plaats voor het vervolg van dit IOP. Tijdens deze startbijeenkomst wordt belicht welke onderzoeksonderwerpen centraal komen te staan, hoe en wanneer voorstellen kunnen worden ingediend, hoe de exacte verdeling van het geld is en wordt er teruggekeken op de eerste vijf jaar ‘Photonic Devices’. Dit IOP is gestart op 2 februari 2006.

Meer informatie over deze startbijeenkomst is te vinden op www.senternovem.nl.

IOP ‘Photonic Devices’

Het innovatiegerichte onderzoeksprogramma ‘Photonic Devices’ richt zich op het versterken van de innovatiekracht van de Nederlandse industrie door het gebruik van nieuwe photonic devices in nieuwe producten en systemen in brede zin. Photonic devices maken onderdeel uit van fotonica, het vakgebied rondom moderne toepassingen van licht. In het innovatiegerichte onderzoeksprogramma werken universiteiten en academische ziekenhuizen samen met bedrijven.

Met een IOP wil de overheid de onderzoekswereld toegankelijker maken voor het bedrijfsleven en contacten tussen bedrijfsleven en onderzoekswereld verbeteren en intensiveren.