Overheid: ‘Omzet ruimtevaart moet verdrievoudigen’

De internationale positie van Nederland in de ruimtevaart staat onder druk en heeft een nieuwe impuls nodig. Ook moet de omzet van deze sector verdrievoudigen. Daarvoor is een krachtenbundeling van overheid, bedrijven en wetenschap nodig, bijvoorbeeld tussen civiele en militaire toepassingen. Dat betekent ook dat de kabinetsinvesteringen structureel met € 60 miljoen per jaar omhoog moeten. Deze en andere doelen staan in de lange-termijn ruimtevaartagenda die vandaag is gepresenteerd.

De agenda wordt breed gedragen door vijf betrokken ministeries (Economische Zaken en Klimaat; Defensie; Infrastructuur en Waterstaat; Buitenlandse Zaken; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en is opgesteld met het bedrijfsleven, de wetenschap en diverse regio’s door een commissie onder leiding van Maria van der Hoeven. De agenda is na de overhandiging door minister Micky Adriaansens (EZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de lange-termijn ruimtevaartagenda staan zes missies om de positie van Nederland te verbeteren en richting 2035 weer op het niveau te brengen waarmee andere landen binnen en buiten Europa versneld zijn gaan investeren in de sector. Om de missies te halen, is het nodig dat Nederland gaat voldoen aan de driejaarlijkse investeringsnormen (verplicht en optioneel) van het European Space Agency (ESA) en nationaal extra in ruimtevaart investeert.

De missies in de lange-termijn ruimtevaartagenda

  1. veiligheid, militaire capaciteit in de ruimte en (mede)ontwikkelen satellietcommunicatie, -navigatie en aardobservatie;
  2. klimaat, wereldwijd koploper voor het meten van uitstoot en gebruik satellietdata voor water en landbouw;
  3. wetenschap, ontwikkelen hoogwaardige ruimte-instrumenten voor wetenschappelijke doorbraken, en zorgen dat deze kennis ook naar de markt gaat voor niet-ruimtevaart technologie;
  4. data, overheden en dienstverleners maken beter gebruik van satellietdata;
  5. economische groei, sectoromzet verdrievoudigt en beter benutten NL Space Campus;
  6. internationale afspraken, bevorderen aanvullende VN-afspraken voor een goed gereguleerd gebruik van de ruimte.

Eventueel een kop

Ruimtevaarttechnologie en satellietdata zijn volgens de commissie in toenemende mate onmisbaar voor (vitale) infrastructuur, klimaat, wetenschap en veiligheid. Investeren in ruimtevaart is bovendien essentieel voor het verminderen van strategische afhankelijkheden en levert in Nederland banen en inkomsten op.

Op dit moment bedragen de Nederlandse publieke ruimtevaartinvesteringen in Europese en nationale doeleinden € 522 miljoen tot en met 2025. Ruimtevaarttechnologie levert meer dan 10.000 banen in Nederland op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *