Oude TNO computers bron voor nieuwe ICT systemen in Afrika

TNO schenkt haar oude PC’s aan PC – Donatie.nl. Dit is een Nederlands initiatief dat oude ICT apparatuur inzamelt en verkoopt en met het geld nieuwe, passende ICT systemen levert aan Afrika

PC – Donatie is een samenwerking tussen Siso en Viafrica. SiSo is marktleider in Nederland op het gebied van inzameling en verwerking van apparatuur. Slecht materiaal verwerken zij op een duurzame manier en goede componenten bouwen ze om tot goed werkende apparatuur. Deze apparatuur verkopen ze in Nederland en Oost-Europa. Dit geld gaat naar Viafrica, die zich inzet voor op ontwikkeling in Afrika door de inzet van ICT op vooral scholen. Zowel Siso als Viafrica werken op maatschappelijk verantwoorde wijze en er is in deze keten geen sprake van dumping of milieubelastende verwerking.

 Vernietigd

TNO heeft momenteel 6000 werkplekken met 4000 PC’s en 1500 laptops. Dit jaar worden circa 1250 apparaten vervangen door nieuwe modellen. De oude apparatuur wordt door TNO geschonken na verwijdering van data-dragers (harddisks, CD’s, DVD’s, memory kaarten en -sticks). Deze worden separaat vernietigd. Door de activiteit van PC-donatie krijgt de afgeschreven apparatuur een waarde van circa € 80.000. Dit geld gaat Viafrica inzetten voor ICT-ondersteuning van lokale economische en maatschappelijke projecten in Afrika. TNO draagt zo bij aan de opbouw van Afrika.

Maatschappelijke impact

Dit past bij de maatschappelijke impact die TNO wil hebben in Afrika via het programma Ontwikkelingssamenwerking . Daar worden oplossingen ontwikkeld voor vraagstukken van mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Lokale ondernemeres introduceren deze innovaties in de markt.  TNO richt zich op de gebieden voeding & landbouw, ICT, energie & klimaat en gezondheid.