Oproep: Robotica in Nederland – Blik richting 2025

Om de focus en ontwikkeling van de robotica in Nederland voor de toekomst vast te stellen zoekt Holland Robotics personen die willen bijdragen aan het vormgeven van de roadmap Robotics. Het streven is om een groep van acht personen, in een verhouding van 60% bedrijfsleven en 40% onderwijs/research, samen te stellen die een aantal keren per jaar samen de roadmap Robotics en de visie willen bijstellen en aanscherpen.

Het doel is het ontwikkelen van een breed gedragen roadmap Robotics, waarbij vanuit diverse invalshoeken wordt gekeken naar roboticatoepassingen, in combinatie met andere (nieuwe) technologieën als vision en AI, maar waarin ook aandacht is voor de toepassingen binnen de verschillende applicatiegebieden.

Aanleiding

Holland Robotics bestaat nu ruim 3 jaar en de destijds gestelde doelen zijn behaald. ‘De roboticasector in Nederland is zichtbaar en groeit’, aldus de organisatie. ‘Inmiddels zijn meer dan 500 bedrijven actief in de robotica. De toepassingsmogelijkheden van robotica worden steeds meer zichtbaar in het dagelijks leven. Ook opleidingsinstellingen bieden diverse opleidingen aan op het gebied van robotica, van praktische toepassing op de werkvloer tot masters. Middels diverse (internationale) projecten worden robotica-aanbieders verbonden met kennisinstellingen en eindgebruikers om samen oplossingen te ontwikkelen voor (maatschappelijke) uitdagingen binnen de diverse sectoren. Daarnaast is, in samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven, een visie ontwikkeld voor de ontwikkeling van de robotica voor de komende 5-10 jaar, ‘ de Position Paper’.

Update roadmap

‘Op het gebied van mechanische ontwikkelingen is enorme vooruitgang geboekt. De robot is niet meer weg te denken in de maakindustrie. De mogelijkheden voor het inzetten van robots is enorm. Robots werken nauwkeurig, kunnen geprogrammeerde taken eindeloos herhalen zonder kwaliteitsverlies, en kampen – in tegenstelling tot hun menselijke counterparts – nooit met ziekte. Bovendien worden ze – mede door de voortdurende ontwikkelingen op het vlak van kunstmatige intelligentie – steeds ‘slimmer’. En gaan ze dankzij geavanceerde sensortechnologie steeds beter om zich heen kijken.

‘Op dit moment ligt de uitdaging binnen de robotica niet meer op het mechanische vlak. De huidige uitdagingen liggen met name op het gebied van autonomie van de robotica. Hiervoor is de inzet van kunstmatige intelligentie, ofwel Artificial Intelligence, onmisbaar. Om dit goed te ontwikkelen is allereerst schone, betrouwbare en goede data nodig. Daarna moeten er modellen ontwikkeld worden om vervolgens de software zelfstandig te laten leren.

‘Deze verschuiving van het aandachtsgebied vraagt dat de in 2018 door Holland Robotics opgestelde Position Paper (roadmap) een update moet krijgen. Hierin staat de vraag: ‘ Welke gezamenlijke uitdagingen zijn er nu en waar moeten we ons als sector op gaan richten en focussen voor de komende 3-5 jaar?’ centraal.’

Doelstelling

Holland Robotics doet dus de oproep om samen met een aantal belangrijke spelers uit de sector een update en aanpassing van deze roadmap te maken. Daarbij ligt de focus op de huidige- en toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen voor de komende 3 tot 5 jaar. Het doel is ontwikkeling van technologie die helpt om huidige- en toekomstige maatschappelijke uitdagingen op te lossen en men streeft naar een betere aansluiting tussen academische ontwikkelingen en bedrijfsleven en praktische toepassing.

De herziene roadmap wordt ingezet richting de verschillende stakeholders, de overheid en voor subsidieprojecten.

Meer informatie en meedoen

Interesse of meer weten over deze roadmap? Neem contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, via thijs.dorssers@hollandrobotics.com