Oprichting Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions stap dichterbij

Het College van B&W van Amsterdam, het College van Bestuur van de TU Delft en de Raad van Bestuur van Wageningen UR zijn het eens over de oprichting van The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), een instituut op het gebied van toegepaste stedelijke technologie en ontwerp.

Het is de verwachting dat de partijen, na behandeling in de Amsterdamse Gemeenteraad, het contract zullen ondertekenen. Dit markeert het einde van een intensieve periode van contractvorming en het begin van een nieuwe periode waarin de academische kernpartners TU Delft, Wageningen UR en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) met alle publieke en private AMS-partners het instituut daadwerkelijk kunnen oprichten. 

De komende maanden werken de betrokken instituten de wetenschappelijke programma’s verder uit. Daarbij zal ook het MIT betrokken zijn en diverse bedrijven, zoals Shell.

Grootstedelijke uitdagingen

Het instituut in Amsterdam sluit nauw aan bij het onderzoek aan de TU Delft en aan Wageningen UR. "Wij zijn zeer geïnteresseerd in bredere stadssystemen, vaak in een multidisciplinaire context. De samenwerking met Wageningen Universiteit en MIT en alle partners biedt daarvoor een geweldige kans," zegt collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg. "Ook het onderwijs, gericht op de grootstedelijke uitdagingen, krijgt met de komst van het Instituut een geweldige impuls. Het toepassingsgerichte karakter van het Instituut in combinatie met de stad Amsterdam als Living Lab staat hiervoor garant. De verwachtingen ten aanzien van valorisatiemogelijkheden zijn hooggespannen. Als het Instituut na vier a vijf jaar volledig ontplooid is zal het één van de belangrijke centra zijn in de wereld op het gebied van grootstedelijke uitdagingen."

Leefbaarheid

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR: "Grootstedelijke agglomeraties staan voor uitdagingen die afzonderlijk misschien wel opgelost kunnen worden, maar de kracht zit juist in een samenhangende aanpak. Dat is ook de basis van dit nieuwe instituut. Door kennis te bundelen, ervaringen te delen en gezamenlijke oplossingen te bedenken én te toetsen in de praktijk, creëren we een unieke plek in de wereld. Vanuit Wageningen brengen we daarbij vooral kennis in van het vergroten van de leefbaarheid in grootstedelijke omgevingen,  kennis van hoe je de stedelijke bevolking dagelijks voorziet van voedsel, maar ook kennis van de kringloopeconomie rond water, energie en afval. Ons internationale netwerk en onze relaties met het bedrijfsleven zijn daarvoor zeer bruikbaar."

MIT

‘Amsterdam staat al eeuwen in de voorhoede van stedelijke innovatie’, zegt Carlo Ratti, directeur van het MIT-Senseable City Lab. ‘Daarom zijn we enthousiast over de samenwerking met AMS.’ Vanuit verschillende afdelingen van MIT is er belangstelling, van de School of Architecture and Planning tot het Department of Civil Engineering, en van het Computer Science and Artificial Intelligence Lab tot de Engineering Systems Division. Kortom, een trans-disciplinaire benadering.’

Groeimodel

In de komende tijd zal het instituut stap voor stap vorm krijgen. Het instituut wil onderdeel worden van de wetenschappelijke infrastructuur van de hoofdstad en zal zich in de toekomst hoogstwaarschijnlijk gaan vestigen op het Amsterdamse Science Park. Geworteld in de stad Amsterdam als Living Lab, zal het onderzoek daar plaatsvinden en (decentraal) bij de partnerinstellingen. Tevens wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld, dat naar verwachting in het najaar van 2015 op kleine schaal start en zal uitgroeien tot uiteindelijk zo’n 200 AMS-masterstudenten in 2020.

http://www.ams-amsterdam.com/