Open innovatie bij Copa-Data

Innovatie is een belangrijk deel van de filosofie van hmi/scada-expert Copa-Dat. Met een ethos van open innovatie en een eigen online community nodigt dit bedrijf relaties uit om meer actief betrokken te zijn bij voortdurende productontwikkeling en innovatieve processen.

Productontwikkeling bij Copa-Data is sinds tijden gebaseerd op drie fundamentele bronnen: de ideeën van medewerkers, de huidige ontwikkelingen/ toekomstige trends in de industrie en als laatste de eisen, verwachtingen en aanbevelingen van gebruikers. Open innovatie betekent in dit geval dat gebruikers van de automatiseringssoftware Zenon hun mening kunnen geven over het product en de praktische ervaring terugkoppelen. Zij hebben dus de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het ontwerp en de innovatieprocessen.

Gebruikers als motor van innovatie

"De grootste uitdaging bij de implementatie van een open innovatiebeleid is het realiseren van het potentieel van de vele ideeën op de best mogelijke manier. Dit kan door het combineren van klantvoorstellen die voor het bedrijf maximaal voordeel opleveren. We gaan verder dan het overbrengen van ideeën van en naar gebruikers. Wij bespreken ideeën nu in een community, zodat ze verder kunnen worden ontwikkeld. Alleen op deze manier kunnen de industriespecifieke en crossfunctionele metadoelstellingen worden bereikt ", aldus productmanager Reinhard Mayr. Copa-Data vroeg gebruikers om ideeën en suggesties aan te dragen voor de vorige versies van Zenon, zodat zij een marktgericht product konden maken. Een aantal softwaremodules en functies zijn dus het gevolg van de daadwerkelijke behoeften van de klant. Copa-Data gaat nu een stap verder door in de productontwikkeling een eigen platform te bieden voor een open en directe dialoog tussen productmanagers, ontwikkelaars en klanten.

Meer ruimte voor ideeën

Om gebruikers de vrijheid te geven om te discussiëren en deel te nemen aan co-design – en ze aan te sporen om dit te doen – is voldoende ruimte nodig om ideeën te realiseren. Copa-Data is druk doende een platform te maken voor een constructieve dialoog in het open innovatie community teneinde een nieuwe rapportagetool, de Zenon Analyzer te ontwikkelen. Dit is een product voor de dynamische evaluatie van productiedata en zal later dit jaar worden vrijgegeven. Om ervoor te zorgen dat het overeenkomt met de eisen en verwachtingen van gebruikers, worden nieuwe functies gepresenteerd in de community als onderwerp voor discussie. Op hetzelfde moment wordt een prototype productversie al gebruikt in proefprojecten bij geselecteerde gebruikers zodat het kan worden onderworpen aan praktische tests. Gebruikers en geïnteresseerden in het open innovatie center van Zenon Analyzer kunnen zich online registreren op de website van de Copa-Data: www.copadata.com/get-involved.