Op weg naar een silicium-lichtbron

Een team van natuurkundigen, onder leiding van Kateřina (Dohnalová) Newell van de Universiteit van Amsterdam, heeft een nieuwe manier ontwikkeld om de optische eigenschappen van silicium-nanokristallen – die onder normale omstandigheden erg slecht zijn – aanzienlijk te verbeteren.

Het resultaat is gepubliceerd in het tijdschrift Chemistry of Materials.

De mogelijkheid voor silicium om licht uit te zenden is zeer slecht. Jammer, aangezien het integreren van elektronische en optische elementen (zoals minuscule lasers) op computerchips zulke chips nog veelzijdiger en nuttiger zou kunnen maken.

Dankzij theoretische simulaties met behulp van Density Functional Theory konden de auteurs laten zien dat de optische eigenschappen van silicium-nanokristallen sterk verbeterd kunnen worden als het silicium gecombineerd wordt met bepaalde soorten liganden – moleculen die speciale eigenschappen aan materialen kunnen toevoegen en die gemakkelijk binden aan silicium-nanokristallen. Door de juiste liganden te selecteren, kan men nanokristallen op siliciumbasis maken die veel beter in staat zijn om licht uit te zenden, en die zouden kunnen helpen bij het vervaardigen van de langgezochte silicium-lichtbron.