Ook bij robots geldt: safety first

Robots nemen saai, zwaar en gevaarlijk werk over van de mens. Maar zelf kunnen ze ook een gevaar vormen voor mens en dier, het milieu en de werkomgeving. Overheden stellen daarom eisen aan fabrikanten, system integrators en gebruikers om veilig werken met en rond robots te garanderen. Nick de With van Fusacon BV gaat in op de veiligheidseisen voor diverse robots.

Robots, in welke vorm en voor welke markt dan ook, zijn machines en moeten daarom voldoen aan wettelijke eisen. Ze moeten in ieder geval voldoen aan de Machinerichtlijn. Aangezien het meestal elektrisch aangedreven en elektronisch bestuurde machines zijn, gelden ook de Laagspanningsrichtlijn en EMC-Richtlijn. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat ze ook moeten voldoen aan de ATEX-richtlijn (voor explosiegevaarlijke omgevingen) en/of de Richtlijn drukvaten (als ze met lucht- of vloeistofdruk werken).
Voor het bepalen van het vereiste veiligheidsniveau en het ontwerp van besturingstechnische veiligheidsfuncties van machines zijn de NEN-EN-IEC 61508, NEN-EN-ISO 13849 en NEN-EN-IEC 62061 veelgebruikte normen. Eerstgenoemde norm wordt vooral gebruikt door fabrikanten van veiligheidscomponenten en veiligheids-PLC systemen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Machinerichtlijn en daarin zullen onder meer vliegende robots (drones) en mobiele robots worden opgenomen. Afhankelijk van het marktsegment kunnen daar nog specifieke EU-richtlijnen en EN-normen bijkomen.

Lees verder in het eerste nummer van het gratis robot magazine dat op 17 maart verscheen.