Onveilige schroeftransporteur

Onlangs moest een Deense fabrikant van verpakkings- en verwerkingsmachines voor de voedselindustrie één van zijn machines aanpassen vanwege een ongeluk bij het reinigen.

Het ging om een schroeftransporteur van het type TSF 350 die door de Deense fabrikant (Cabinplant A/S )was aangeschaft om in een geïntegreerd systeem te monteren. Het systeem (machine) was bedoeld voor de verwerking van wortelen en koolrabi. De machine was voorzien van de CE-markering en ging vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming.

Ongeval

Er gebeurde onlangs een ongeval bij het reinigen van de machine. De bediener van de machine reikte, terwijl de schroef liep, in de afvoer van de transporteur om verstopte groenten te verwijderen. Hij liep hierbij verwondingen op aan zijn vingers. De maatregel om de machine aan te passen, kwam van de Finse autoriteiten die constateerden dat de machine niet voldeed aan een aantal essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage I bij de Machinerichtlijn (2006/42/EG).
De klep die de toegang tot de afvoer afdekte, was een vaste afscherming. Aangezien deze bij het reinigen meerdere malen per dag moest worden geopend, vonden de Finse autoriteiten dat een beweegbare afscherming met blokkeervoorziening moest worden aangebracht. Bovendien merkten de Finse autoriteiten op dat de machine niet goed kon worden gereinigd bij stilstand, zoals in de instructies werd aangegeven.
De fabrikant verklaarde dat hij er bij toekomstige aankopen van schroeftransporteurs van dit type voor zou zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de vereisten van de Machinerichtlijn (2006/42/EG).
Bron: CE-uitspraken EU