Online opleidingsplatform NSK lagers

Vanaf Januari 2017 is het ‘NSK Academy’ opleidingsplatform (www.nskacademy.com) beschikbaar in het Engels. Het platform biedt een reeks technische cursussen aan, gericht op de lager- en lineaire techniek van NSK, de juiste toepassing en het onderhoud ervan.

De NSK Academy biedt online trainingsmodules via zelfstudie en technische seminars aan, wat gebruikers de mogelijkheid geeft om hun technische kennis uit te breiden en hun praktische vaardigheden bij te schaven. Bezoekers van het online portaal doorlopen eerst een eenvoudig registratieproces om de toegang tot de Academy te voltooien, waarna ze kunnen inloggen en de aangepaste inhoud en aanbevolen trainingsmodules raadplegen.

De eerste beschikbare e-learning module is ‘Bearing Basics’, die gericht is op wie actief is in MRO, OEM, distributie of logistieke functies. De onderwerpen hier zijn onder andere de basisprincipes van wrijving, lagerkennis (types belasting en onderdeelnummers) en technische informatie zoals inbouwmaten, speling en nauwkeurigheid.  De module geeft ook informaatie over onderwerpen zoals de diverse lagertypes, montage, demontage en probleemoplossing.

Na voltooiing  van de cursus weten de deelnemers hoe ze een lager moeten selecteren, monteren en demonteren, maar ook hoe ze op te slaan, hoe lagerproblemen te identificeren en welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden. De deelnemers krijgen na afloop ook een certificaat van de module, indien ze 75%  van de gestelde vragen met succes konden beantwoorden.

In de toekomst wordt de NSK academy uitgebreid met nieuwe modules, videohandleidingen en ander didactisch materiaal. Een Duitstalige versie komt begin 2017 beschikbaar, gevolgd door andere Europese talen in de loop van het  komende jaar.

www.nskacademy.com