Ongeduldige Internetgebruikers modelleren

Ongeduldige Internetgebruikers vormen een grote belemmering voor de servicekwaliteit van het netwerk. Een groot deel van het Internetverkeer wordt verspild aan voortijdig afgebroken datatransfers. Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam hebben nieuwe modellen ontwikkeld die deze ongeduldige gebruikers beter weergeven. De modellen zijn zo beter in staat om met afgebroken datatransfers om te gaan, en daarmee de servicekwaliteit voor alle gebruikers te verbeteren.

Onderzoeker Maria Remerova verdedigde haar proefschrift ‘Fluid Limit Approximations of Stochastic Networks’ over dit onderwerp op 20 mei aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Als een groot aantal klanten tegelijk een service zoals een mobiel netwerk gebruikt, kan het serviceniveau zo laag worden dat gebruikers ongeduldig worden en afhaken. Dit gedrag is op het Internet een probleem omdat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld afhakers bij callcenters, al capaciteit is gestoken in de opdracht. Om iedereen voldoende kwaliteit te kunnen garanderen zijn protocollen nodig die het verkeer in goede banen leiden. Deze houden doorgaans geen rekening met ongeduldige gebruikers, hoewel deze een grote invloed kunnen hebben, zeker als het netwerk aan zijn limiet zit. In haar proefschrift ontwikkelde Remerova nieuwe methoden die de prestatie van protocollen in het geval van overbelasting en ongeduldige gebruikers kan analyseren.

Het ontwikkelen en verbeteren van protocollen voor netwerkroutering vereist een grondig wiskundig begrip van complexe netwerken. Wiskundigen werken voortdurend aan betere modellen om deze netwerken te begrijpen en in te richten. Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.