Onderzoek verkenning opkomende risico’s arbeidsveiligheid

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee verkenningen gedaan naar opkomende arbeidsveiligheid risico’s. Beide onderzoeken zijn nu ook in het Engels beschikbaar.

In het eerste onderzoek heeft TNO een verkenning gedaan naar de veiligheidsrisico’s als gevolg van de digitalisering van de werkplek. Onder deze risico’s vallen onder meer cybersecurity van bedrijfssystemen, arbeidsmiddelen die zijn verbonden met internet, industrial control systems (ICS), robotisering en mobiele applicaties (apps). Via een literatuurstudie, interviews met experts en workshops zijn risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht.

In het tweede onderzoek is gekeken naar de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots op de werkplek. Uit de verkenning blijkt dat de fabrikant van robots en robottoepassingen een belangrijke rol heeft op gebied van arbeidsveiligheid. De risico’s zijn voor een deel een gevolg van IT-koppelingen tussen arbeidsmiddelen, zoals omschreven in de eerste verkenning.

De twee onderzoeksrapporten zijn te downloaden op de webite van TNO:

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/prevention-work-health/gezond-veilig-en-productief-werken/veilig-werken/

De beide onderzoeken zijn nu ook in het Engels beschikbaar:
•    Emergent risks to workplace safety as a result of IT connections of and between work equipment(pdf).

 steijn-2016-emergent.

•    Emergent risk to workplace safety as a result of the use of robots in the work place (pdf).

 TNO-2016-R11488.pdf