Ondernemersboard voor ondernemend Twente

Twentse bedrijven hebben zich verenigd in een ondernemersboard voor ondernemend Twente, de spreekbuis van ondernemers in de Twente Board. Hun streven is om de industrieregio Twente één krachtige stem te geven.

Beeld: Wikipedia

Tijdens een eerste bijeenkomst vorige week pleitten ze voor een duidelijke focus op economische groei. Als de regionale maakindustrie, van semicon tot food en bouw, kan groeien, draagt dat bij aan de Twentse economie. Investeringen in woningbouw en infrastructuur om de regionale aantrekkingskracht verder te versterken, vloeien daar dan uit voort. ‘Eerst moeten ondernemers en overheden door een gezamenlijke focus op de economie gaan werken aan het wegnemen van belemmeringen voor groei. Denk aan onvoldoende aanwas van technische (vak)mensen, onduidelijke en tegenstrijdige regelgeving en haperende energievoorziening’, aldus de board.

De ondernemers zien Twente als een wereldspeler met ontwikkeling, kruisbestuiving en toepassing van sleuteltechnologieën zoals medische, chip-, nano-, kwantum- en defensietechnologie, fotonica en kunstmatige intelligentie (AI). Ook heeft de regio startende en doorgroeiende bedrijven die producten voor de wereldmarkt maken in sectoren als hightech, food en bouw. ‘Verdere doorontwikkeling van de Twentse maakindustrie vergt een duidelijke focus op economische groei en forse investeringen’, aldus de Twentse ondernemers.

Belemmeringen benoemd

Deze boodschap was de uitkomst van een bijeenkomst vorige week bij Demcon in Enschede. Zij lieten zich vooral horen over de uitdagingen die ze ondervinden bij het runnen van hun onderneming en het realiseren van groei. Denk aan personeelstekorten, onproductieve regelgeving en haperende energievoorziening. Zo zitten bedrijven naast hoger opgeleid technisch talent ook te springen om vakmensen uit het MBO in alle sectoren. ‘Overheden missen inzicht in de industrie en de vraagstukken die daar spelen. Daardoor lopen bedrijven tegen onduidelijke en tegenstrijdige regelgeving aan.’ Hein Trebbe, CEO van Trebbe uit Enschede, meent dat overregulering de belangrijkste reden is dat de woningbouwdoelstellingen niet gehaald worden. Overige ondernemers, waaronder Dura Vermeer Bouw Hengelo, beamen dit. Ook maken ze zich zorgen over de energievoorziening die duurzamer moet maar onvoldoende capaciteit en leveringszekerheid biedt; denk aan netcongestie door overbelasting van het elektriciteitsnet.

Goede uitvoeringsorganisatie

Twente kent een rijke historie aan netwerkorganisaties en ondernemersplatforms. Daarvan is geleerd dat een goede uitvoeringsorganisatie met mensen en middelen nodig is om effectief te kunnen zijn. Ondernemend Twente gaat haar visie daarom krachtig uitdragen vanuit een professionele basis en met brede steun van de achterban. Vertegenwoordigers vanuit die achterban vormen samen met vertegenwoordigers vanuit de netwerkorganisaties en een onafhankelijke voorzitter, welke positie momenteel wordt ingevuld door Bob Vos, het bestuur van Ondernemend Twente. Dit verzorgt samen met drie ondernemers de industriële inbreng in de Twente Board, de samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid gericht op versterking van de economie in Twente.

Industriële ecosysteem behouden en versterken

Sander Verschoor, directeur van VDL ETG Almelo, onderschrijft het belang van focus op economische groei. “Voor ons bedrijf en tal van collega’s in Twente zie ik veel kansen in de microchip-industrie, oftewel de semicon. Het is tegenwoordig een van onze basisbehoeften. Wij opereren in een mondiale industrie en zien wereldwijd veel interessante vestigingslocaties, bijvoorbeeld dicht bij klanten. Toch kiezen we er bewust voor om hier te blijven, want Twente heeft veel potentie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goede toeleveranciers. Dit sterke industriële ecosysteem kunnen we echter alleen behouden en versterken als we de hele Twentse maakindustrie samenbrengen en met één stem één boodschap van focus uitdragen.”

Investeren in energievoorziening

Ad Louter, directeur van Urenco in Almelo, maakt zich hard voor de energievoorziening. “Problemen met netcongestie belemmeren de uitbreiding en nieuwbouw van bedrijven en daarmee de economische groei van Twente. Om de totale opgave van verduurzaming waar te maken, hebben we ook andere typen brandstof nodig, zoals waterstof. Voor de productie van de toekomstige behoefte van waterstof is zonne- en windenergie niet afdoende, hiervoor is kernenergie nodig. Ik pleit daarom voor de bouw van een SMR, een kleine modulaire kernreactor in Twente. Juist dicht bij de vraag, zodat er geen netcongestie problemen ontstaan. Op termijn kunnen één of twee van deze kleine kerncentrales voorzien in de energiebehoefte van Twente, mét ruimte voor economische groei.”

Samenwerking met onderwijs en overheid

Dennis Schipper, CEO van Demcon in Enschede en vanuit Ondernemend Twente, tezamen met Regina Nieuwmeijer en André Pluimers, lid van de Twente Board, benadrukt het belang van samenwerking. “Samen met veel andere Twentse bedrijven leveren wij een grote en onmisbare bijdrage aan de Nederlandse industrie. Maar niemand heeft dat Twentse plaatje compleet, in de eigen regio niet en laat staan elders in Nederland. Daar willen wij met Ondernemend Twente verandering in brengen. Zodat iedereen de waarde van onze industrie en het belang van investeren erin duidelijk kan zien. Vorige week hebben we een eerste stap gezet met het instellen van de ondernemersboard. We moeten als ondernemers samen optrekken en goed samenwerken met onderwijsinstellingen en overheden om Twente de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *