Ondernemer stelt studiebeurzen voor Twents techniektalent beschikbaar

Ondernemer Gerard Sanderink stelt voor het jaar 2014-2015 tien studiebeurzen beschikbaar voor technologisch toptalent uit Twente. Dit jaar komen vijf studenten van de Universiteit Twente en vijf studenten van Saxion in aanmerking voor een beurs, die kan oplopen tot 10.000 euro per jaar en die loopt tot het einde van de studie, bij gelijkblijvende omstandigheden. Jaarlijks stelt de stichting de te vergeven beurzen vast. Sanderink, die onder meer de bedrijven Centric en Strukton leidt, wil met de beurzen Twentse studenten met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie ondersteunen. Zij moeten dan wel voldoen aan een aantal criteria.

Gerard Sanderink heeft onlangs de Stichting Gerard Sanderink opgericht. Deze stichting heeft onder meer tot doel om jonge, talentvolle studenten voor Twente te behouden en in hun verdere ontwikkeling te ondersteunen.

Excellente studieresultaten

Aan de beurs zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo dienen de studenten onder meer excellente studieresultaten te hebben, het gemiddeld jaarinkomen van de ouders mag maximaal 40.000 euro per jaar bedragen en de studenten dienen, met uitzondering van stages, gedurende hun studieduur in Twente te wonen. Daarnaast moeten de studenten bereid zijn om zich na het afronden van hun studie minstens drie jaar aan een bedrijf in de regio te verbinden.

Verheugd

De beide voorzitters van de Colleges van Bestuur van Saxion en de Universiteit Twente reageren verheugd op het initiatief van Sanderink. Wim Boomkamp (Saxion): "Saxion is zeer verheugd dat Gerard Sanderink als ondernemer bereid is om beurzen beschikbaar te stellen voor HBO-studenten. Dit is uniek en past geheel in het streven van de regio om het studeren van techniek te faciliteren en talent aan Twente te binden."

Victor van der Chijs (Universiteit Twente): "We vinden het geweldig dat UT-alumnus Gerard Sanderink deze beurzen beschikbaar stelt. De beurzen stellen Twents toptalent in staat om aan onze universiteit te studeren en zich te ontwikkelen tot de innovators van de toekomst. Het is noodzakelijk dat het bedrijfsleven investeert in onderwijs en onderzoek. De universiteit heeft groeiambities, terwijl de financieringsstroom vanuit bijvoorbeeld de overheid stokt. Ook voor het binden van talenten aan onze regio zijn deze beurzen belangrijk."

Stichting Gerard Sanderink

Gerard Sanderink is onder meer eigenaar van het investeringsbedrijf Sanderink Investments, waaronder het IT-bedrijf Centric, infrabedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group vallen. Sanderink, die geboren en getogen is in Twente, draagt de regio een warm hart toe. Om zich in te zetten voor de regio heeft hij niet alleen het beurzenprogramma gestart, maar werkt hij ook aan het Sanderink Technology Centre, een innovatiecentrum dat als innovatieversneller moet dienen voor talentvolle jonge technici.