Omarmen nieuwe technologie houdt industrie concurrerend

Een hogere arbeidsproductiviteit. Nieuwe producten en diensten. Lagere kosten. Nieuwe banen. Dat zijn de voordelen wanneer de industrie meer en sneller gebruik maakt van ICT, aldus minister Kamp van Economische Zaken (EZ). De bewindsman reageert daarmee op de Actieagenda Smart Industry die hij dinsdag 11 novemeber 2014 ontving uit handen van FME-voorzitter Ineke Dezentjé -Bluemink.

Kamp: "De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. De Nederlandse industrie is sterk en modern. Maar wil de Nederlandse industrie concurrerend blijven en profiteren van zijn innovatieve kracht, dan zijn extra acties en investeringen in de digitalisering. Met deze agenda wordt daar door de industrie zelf een vliegende start mee gemaakt."

  

Nieuwe kansen door digitalisering

Smart Industry staat voor het verbeteren van de productie met behulp van ICT. Deze digitalisering van de industrie leidt tot nieuwe kansen voor bedrijven en competitief te blijven en te groeien. In de agenda worden acties benoemd die de digitalisering van de industrie, van de logistieke- tot de landbouwsector en van chemie- tot high techbedrijven, versnellen.

Zo worden tien concrete proefprojecten voorgesteld waar, bedrijfsleven en kennisinstellingen en overheden, samen de digitale versnelling in de praktijk kunnen brengen door in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van metaalproductie, onderhoud van chemiebedrijven en de productie, teelt en distributie van vers fruit en groente.

Tevens worden voorstellen gedaan om kennis die bedrijven hebben op het gebied van ICT beter met elkaar te delen. In het onderwijs komen ‘Smart Industry’-lectoraten die voor meer geschoold personeel op ICT-gebied moeten zorgen.

Hannover Messe

Op de Hannover Messe in April 2014 werd het rapport ‘Smart Industry, Dutch Industry fit for the future’ gepresenteerd. Minister Kamp gaf daarop Dezentjé opdracht een actieagenda op te stellen. De agenda geldt voor een periode van vier jaar. Een stuurgroep gaat leiding geven aan de uitvoering van de agenda. Begin 2015 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de agenda, waarbij ook aan de orde komt welke financiële middelen de overheid ter beschikking kan stellen.

Download de ‘Kamerbrief Actieagenda Smart Industry’ hier