Normen voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen vertaald

Onlangs is de Nederlandse vertaling van de normen voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen, NEN-EN-IEC 61439-1 en NEN-EN-IEC 61439-2, verschenen. Deel 1 bevat de algemene regels, deel 2 beschrijft de bijzonderheden voor schakel- en verdeelinrichtingen bestemd voor gebruik door geïnstrueerde (professionele) personen. Met deze Nederlandse vertalingen wordt de overstap van de ‘oude’ 60439-normenreeks naar de ‘nieuwe’ 61439-reeks weer een stukje eenvoudiger gemaakt voor de Nederlandse paneelbouwers en installateurs.

Enkele jaren geleden is door de internationale normcommissie besloten de normenreeks voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen grondig te herzien. Niet alleen de inhoud wordt up to date gemaakt, maar ook de structuur van de normenreeks is ‘in de steigers gezet’. De eerste nieuwe delen zijn verschenen in december 2009 (Engelstalig) en behandelen het meest belangrijke toepassingsgebied van de normenreeks: schakel- en verdeelinrichtingen voor gebruik door geïnstrueerd personeel. Denk hierbij aan de stuurkasten voor machines, industriële installaties, luchtbehandeling en andere elektrotechnische installaties. Vanwege de grote doelgroep die actief is met de samenbouw van deze systemen, heeft NEN deze delen vertaald naar het Nederlands.

Normenreeks nog niet af

Met deze eerste twee delen is de nieuwe normenreeks NEN-EN-IEC 61439 echter nog niet af. Er zitten nog diverse andere delen in de pijplijn. Samen met deel 1 dienen deze gebruikt te worden voor schakel- en verdeelinrichtingen voor gebruik door ‘leken’, voor gebruik op bouwplaatsen, voor gebruik in de openbare elektriciteitsvoorziening en voor railkokersystemen. Nieuw is de ontwikkeling van een extra deel voor gebruik op campings, jachthavens en laadplekken voor elektrische auto’s. Vanwege het kleinere aantal producenten dat zich met de bouw van deze specifieke schakel- en verdeelinrichtingen bezighoudt, zijn er nu geen plannen om ook deze delen naar het Nederlands te vertalen.
De vertalingen van NEN-EN-IEC 61439-1 en -2 zijn uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van de Nederlandse normcommissie voor laagspanningsschakel-schakelmaterieel. Ze zijn te bestellen bij NEN.

Cursus veilige schakelkasten

NEN verzorgt op 14 september 2011 in Delft de cursus Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439. In deze cursus leert men de norm te vertalen naar de eigen praktijk. Meer informatie staat op http://www.nen.nl/cursusschkelkasten