Norm voor gezondheids- en veiligheidsperformances van organisaties

Een gezonde en veilige werkomgeving zorgt voor betrokken en gemotiveerde medewerkers. Prestaties van een bedrijf om veiligheid en gezondheid te verbeteren blijken echter in de praktijk vaak lastig te meten. Registreer je alleen ongevallen? Of kun je als bedrijf meer doen? Gelukkig komt er een norm die kan helpen: ISO 45004.

Bedrijven moeten nadenken over welke factoren bepalend zijn voor de gezondheids- en veiligheidsperformances, hoe dit meetbaar te maken en welke indicatoren hierbij passen. Ze zitten in een soort spagaat. Aan de ene kant wil je als bedrijf zo min mogelijk ongevallen en verzuim, maar je wilt wel alle meldingen op dat gebied binnenkrijgen. ISO 45004 wil hierbij de helpende hand bieden. Het meten en het kiezen van de indicatoren helpt bij het bepalen van de interventies en het zichtbaar maken van de vooruitgang.

Meepraten loont

De norm staat momenteel in de steigers. Het eerste werkdocument is gepubliceerd en bedrijven worden uitgenodigd om er commentaar op te geven. Vooral partijen uit het MKB worden aangemoedigd dieper in het onderwerp te duiken, want alle partijen, groot en klein, hebben een gelijke stem in de normcommissie. De normcommissie fungeert als platform voor kennisdeling, het aanleveren van input voor de norm en het uitwisselen van informatie met betrekking tot de implementatie van de norm. Het deelnemen aan de normcommissie levert bovendien een mooi netwerk op. Ook zitten bedrijven via de normcommissie dicht op het vuur, weten waar de markt naartoe beweegt en kunnen zich met de norm onderscheiden in hun branche.

Meer informatie

Meer informatie over ISO 45004? Neem contact op met Laurens Geense, via iv@nen.nl