Nomineer een collega voor een van de IEEE Major Awards

Het IEEE Awards-programma zoekt jaarlijks technische professionals wiens uitstekende bijdragen een blijvende impact hebben gehad op de technologie en het ingenieursberoep voor de mensheid. De organisatie nodigt engineers wereldwijd nu weer uit om een collega voor te dragen voor een van de IEEE Major Awards.

Indienen kan van 1 december tot 15 juni via deze portal. De indiener noch de genomineerde hoeven lid te zijn van de organisatie.

De categorieën

 IEEE Medal of Honor

Voor een uitzonderlijke bijdrage of een buitengewone carrière in de IEEE-interessegebieden.
Sponsor: IEEE Foundation

IEEE Frances E. Allen-medaille

Voor innovatief werk op het gebied van informatica dat een blijvende impact heeft op andere aspecten van techniek, wetenschap, technologie of de samenleving.
Sponsor: IBM

IEEE Alexander Graham Bell-medaille

Voor uitzonderlijke bijdragen aan communicatie- en netwerkwetenschappen en engineering.
Sponsor: Nokia Bell Labs

IEEE Mildred Dresselhaus-medaille

Voor uitstekende technische bijdragen in wetenschap en techniek met een grote impact op IEEE-interessegebieden.
Sponsor: Google LLC

IEEE Edison-medaille

Voor een verdienstelijke carrière in de elektrische wetenschappen, elektrotechniek of de elektrische kunsten.
Sponsor: Samsung Electronics

IEEE-medaille voor milieu- en veiligheidstechnologieën

Voor uitstekende prestaties in de toepassing van technologie op de interessegebieden van IEEE die het milieu en/of de openbare veiligheid verbeteren.
Sponsor: Toyota Motor

IEEE Founders-medaille

Voor uitstekende bijdragen in het leiderschap, de planning en het beheer van zaken die van grote waarde zijn voor het beroep van elektrotechnisch en elektronica-ingenieur.
Sponsor: Het IEEE Richard en Mary Jo Stanley Memorial Fund van de IEEE Foundation

IEEE Richard W. Hamming-medaille

Voor uitzonderlijke bijdragen aan informatiewetenschappen, -systemen en -technologie.
Sponsor: Qualcomm

IEEE-medaille voor innovaties in gezondheidszorgtechnologie

Voor uitzonderlijke bijdragen aan technologieën en toepassingen die de gezondheidszorg, de geneeskunde en de gezondheidswetenschappen ten goede komen.
Sponsor: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

IEEE Jack S. Kilby Signaalverwerkingsmedaille

Voor uitstekende prestaties op het gebied van signaalverwerking.
Sponsor: Apple

IEEE/RSE James Clerk Maxwell-medaille

Voor grensverleggende bijdragen die een bijzondere impact hebben gehad op de ontwikkeling van elektronica en elektrotechniek of aanverwante vakgebieden.
Sponsor: ARM

IEEE James H. Mulligan, Jr. Onderwijsmedaille

Voor een carrière vol uitstekende bijdragen aan het onderwijs op een gebied binnen het van belang van IEEE.
Sponsor: MathWorks, Pearson, Lockheed Martin Corporation en het IEEE Life Members Fund

IEEE Jun-ichi Nishizawa-medaille

Voor uitstekende bijdragen aan materiaal- en apparaatwetenschap en -technologie, inclusief praktische toepassing.
Sponsor: The Federation of Electric Power Companies, Japan

IEEE Robert N. Noyce-medaille

Voor uitzonderlijke bijdragen aan de micro-elektronica-industrie.
Sponsor: Intel

IEEE Dennis J. Picard-medaille voor radartechnologieën en -toepassingen

Voor uitstekende prestaties op het gebied van radartechnologieën en hun toepassingen.
Sponsor: Raytheon Technologies

IEEE-medaille in energietechniek

Voor uitstekende bijdragen aan de technologie die verband houdt met de opwekking, transmissie, distributie, toepassing en gebruik van elektrische energie voor de verbetering van de samenleving.
Sponsor: IEEE Industry Applications, IEEE Industrial Electronics, IEEE Power Electronics en IEEE Power & Energy-verenigingen

IEEE Simon Ramo-medaille

Voor uitzonderlijke prestaties in systeemtechniek en systeemwetenschap.
Sponsor: Northrop Grumman

IEEE John von Neumann-medaille

Voor uitstekende prestaties in computergerelateerde wetenschap en technologie.
Sponsor: IBM

IEEE Erelidmaatschap

Aan personen die geen lid zijn van de IEEE, die verdienstelijke diensten hebben bewezen aan de mensheid in de aangewezen interessegebieden van de IEEE.
Sponsor: IEEE

IEEE Theodore W. Hissey Outstanding Young Professional Award

Voor bijdragen aan de technische gemeenschap en IEEE interessegebieden.
Sponsor: IEEE Young Professionals en de IEEE Photonics en Power & Energy-verenigingen

IEEE Corporate Innovation Award

Voor een uitmuntende innovatie door een organisatie in een IEEE interessegebied.
Sponsor: IEEE

Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar awards@ieee.org of bel +1 732 562 3844.