België streeft Nederland voorbij op EU innovatieladder

Geplaatst op 01 juli 2021 om 16:08 uur
België streeft Nederland voorbij op EU innovatieladder
Nederland is zijn plek als Innovatieleider kwijt op het European Innovation Scoreboard (EIS) van de Europese Commissie. We zijn nu nog slechts een 'Sterke Innovator'. België is daarentegen voor het eerst betiteld als Leider.

Het Europese innovatiescorebord biedt een vergelijkende analyse van de innovatieprestaties in EU-landen, andere Europese landen en regionale buren. Het beoordeelt de relatieve sterke en zwakke punten van nationale innovatiesystemen en helpt landen bij het identificeren van gebieden die ze moeten aanpakken. Op 21 juni 2021 is het Europese innovatiescorebord 2021 uitgebracht.

 

De editie van 2021 laat zien dat de innovatieprestaties van Europa in de hele EU blijven verbeteren. De innovatieprestaties zijn sinds 2014 gemiddeld met 12,5% gestegen.

 

In het mondiale landschap presteert de EU beter dan haar concurrenten zoals China, Brazilië, Zuid-Afrika, Rusland en India, terwijl Zuid-Korea, Canada, Australië, de Verenigde Staten en Japan een prestatievoorsprong hebben op de EU.

 

Binnen de EU is er sprake van voortdurende convergentie, waarbij minder presterende landen sneller groeien dan beter presterende landen, waardoor de innovatiekloof tussen hen wordt gedicht.

 

Vijf EU-landen verbeterden hun prestatie met 25 procentpunten of meer, namelijk Cyprus, Estland, Griekenland, Italië en Litouwen. Zweden blijft de EU-innovatieleider, gevolgd door Finland, Denemarken en België, allemaal met innovatieprestaties die ver boven het EU-gemiddelde liggen.

 

België

De recente stijging van de Belgische innovatieprestaties is te danken aan sterke prestatieverbeteringen in verschillende indicatoren die gebruikmaken van gegevens van innovatie-enquêtes, maar ook in digitale vaardigheden, durfkapitaal en productiviteit van hulpbronnen. België scoort bovengemiddeld op de indicatoren die verband houden met klimaatverandering.

 

De sterke punten van België liggen in aantrekkelijke onderzoekssystemen, gebruik van informatietechnologieën en koppelingen. De top-3 indicatoren omvatten: buitenlandse doctoraatsstudenten, innovatieve KMO's die samenwerken met anderen, en ondernemingen die ICT-opleidingen geven.


Nederland

De prestaties van Nederland ten opzichte van de EU zijn in de loop van de tijd afgenomen, met name door een relatief sterke daling in 2021 als gevolg van verminderde prestaties op de verkoop van innovatieve producten, minder productinnovators, minder werkgelegenheid in innovatieve ondernemingen, minder PCT-octrooiaanvragen, en minder overheidssteun voor R&D van het bedrijfsleven. Nederland scoort bovengemiddeld op de klimaatgerelateerde indicatoren.

 

De sterke punten van Nederland liggen in aantrekkelijke onderzoekssystemen, koppelingen en gebruik van informatietechnologieën. Tot de top-3-indicatoren behoren buitenlandse promovendi, publiek-private co-publicaties en internationale wetenschappelijke co-publicaties.

 

 Belgium.

 
 Netherlands.

 
© Engineersonline.nl