Van Einstein tot versnelde verduurzaming procesindustrie: 20 initiatieven voor langetermijnonderzoek

Geplaatst op 18 februari 2021 om 11:22 uur
Van Einstein tot versnelde verduurzaming procesindustrie: 20 initiatieven voor langetermijnonderzoek
NWO heeft 20 publiek-private initiatieven ontvangen binnen de call Lange Termijn Programma’s – strategiegedreven consortia met impact. 30 kennisinstellingen en 120 bedrijven en organisaties investeren in deze strategische samenwerkingen met een looptijd van tien jaar. De initiatieven hebben als doel om wetenschappelijk velden, op onderwerpen uit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, structureel te stimuleren. NWO heeft de initiatieven gepubliceerd op haar website. Geïnteresseerde partijen kunnen de consortia benaderen voor samenwerking.

De initiatieven passen binnen één van de Kennis- en Innovatieagenda's van dit beleid: Energietransitie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, en Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen. De call Lange Termijn Programma - Strategiegedreven consortia met impact (LTP) vormt hoofdlijn Strategie van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Deze NWO-financiering richt zich op strategische onderwerpen die bijdragen aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

 

Een aantal voorstellen is gericht op innovatie in fotonica, de procesindustrie, zonne-energie en AI.

 

Bekijk hier de complete lijst

 

 
© Engineersonline.nl