CE-markering versus de UKCA-markering

Geplaatst op 15 februari 2021 om 12:15 uur
CE-markering versus de UKCA-markering
Het Verenigd Koninkrijk heeft een eigen variant op de CE-markering geïntroduceerd: de UK-CA-markering. Deze markering is vanaf januari 2021 verplicht op producten die in de VK in de handel worden gebracht en waar voorheen de CE-markering verplicht voor was. Maar geen paniek: er is een ruime overgangstijd voordat alles van de UKCA-markering voorzien moet zijn.

Het VK heeft de EU officieel verlaten per 31 januari 2020. Eind december 2020 is op de valreep een deal tot stand gekomen tussen de EU en het VK met onder andere afspraken over het verhandelen van goederen. Wat betreft het omgaan met producten waar binnen de EU een CE-markering op van toepassing is: daarvoor is dus nu de 'United Kingdom Conformity Assessment’-markering geïntroduceerd.
1 januari 2021 mag dan de startdatum zijn voor de verplichting van deze markering: voor producten die al in de handel zijn gebracht in de EU of de VK voor die datum verandert er niks. Die producten moesten immers al voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving op het moment dat ze in de handel werden gebracht. Om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen, kunnen CE-gemarkeerde producten zonder verdere consequenties op de Britse markt worden gebracht tot 1 januari 2022.


Lees voor meer details het verhaal van Dennis van Loon van D&F in Aandrijven en Besturen blz.14 t/m 16

 
© Engineersonline.nl