'The Beast' analyseert 20.000 coronatests per dag (video's)

Geplaatst op 01 februari 2021 om 13:31 uur
'The Beast' analyseert 20.000 coronatests per dag (video's)
In het medisch-microbiologische laboratorium PAMM in Veldhoven staat de nieuwe Strip-1 testrobot die Nederland heeft aangeschaft. Deze robot - in de wandelgangen ook wel The Beast genoemd - kan per etmaal 20.000 pcr-tests verwerken en de resultaten online opleveren. Dat is aanzienlijk meer dan alle tot nu toe bekende apparaten in de wereld.

De robot is een Nederlandse uitvinding, ontwikkeld door het Hubrecht Institute en biotechnologiebedrijf Genmab. Strip-1 is gebouwd in Zwitserland. De robot is gefinancierd door de Rijksoverheid en kan ook worden ingezet bij eventuele volgende pandemieën. Minister Hugo de Jonge, die de robot woensdag bezocht: "Daarmee is het een belangrijke bouwsteen voor een robuuste, publieke testfaciliteit voor Nederland. Dat is van groot belang in het effectief bestrijden van pandemieën. Traditioneel zijn de test - en analysefaciliteiten in ons land heel hoogwaardig, maar ook kleinschalig en primair gericht op diagnostiek: is iemand besmet of niet? In een pandemie is ook het snel in beeld brengen van de verspreiding van het virus nodig. Dat maakt een gerichte aanpak mogelijk daar waar de uitbraak oplaait. Tijdens grote virusuitbraken is het essentieel om snel en adequaat hoge volumes monsters te kunnen analyseren. Dat vraagt om een veel grotere schaal en meer slagkracht. In dat verband is door het kabinet zwaar geïnvesteerd in het uitbreiden van de test - en analysecapaciteit in eigen land. Deze testrobot maakt onderdeel uit van die strategie."

 

De robot kan niet alleen met hoge snelheid veel grotere hoeveelheden tests verwerken, maar de kosten per test liggen ook aanzienlijk lager. Omdat hij met zeer kleine volumes kan werken, gebruikt hij bovendien minder van de materialen die momenteel wereldwijd zeer schaars zijn. Dit alles tot nu toe zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de analyse. Er is veel belangstelling voor deze robot uit het buitenland. De Strip-1 is kort voor de Kerstdagen in Veldhoven geïnstalleerd. Sindsdien is de robot stapsgewijs steeds meer tests gaan analyseren om de werking te testen en alles klaar te maken voor grootschalige inzet. Deze zogenoemde validatieperiode loopt naar verwachting tot half februari en staat onder toezicht van het RIVM en de GGD Zuid-Oost Brabant. Daarna kan de robot op vol vermogen worden ingezet bij het bestrijden van de corona-pandemie. De overheid overweegt op termijn meer van deze robots aan te schaffen, indien de validatie inderdaad de verwachte resultaten oplevert. Met meerdere testrobots zoals deze kan de landelijke verwerkingscapaciteit wanneer dat nodig is snel opgevoerd worden tot vele tienduizenden analyses per etmaal.

 

Hieronder volgen 2 video's, de bovenste over de werking van het systeem, de onderste over de ontwikkeling ervan:

 

 

 
© Engineersonline.nl