Alliander vraagt hulp van knappe koppen

Geplaatst op 27 januari 2021 om 13:10 uur
Alliander vraagt hulp van knappe koppen
Netwerkbedrijf Alliander daagt ondernemers, uitvinders en vernieuwers uit om oplossingen te bedenken om de elektriciteitsvraag tijdens zonuren te verhogen. Op zonnige momenten wekken zonnepanelen inmiddels veel meer stroom op dan dat er verbruikt wordt. Hierdoor ontstaan er knelpunten op het elektriciteitsnet. Het bedrijf met het ei van Columbus wacht een beloning van 30.000 euro.

De innovatie challenge is gepubliceerd op het platform Starthubs waarop startups, scale-ups en mkb-bedrijven meedenken over de uitdagingen van bedrijven. Deze challenge is een kans voor knappe koppen om mee te denken met een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment: de energietransitie.

 

Knelpunten op het elektriciteitsnet

Slimme oplossingen en innovaties zijn hard nodig om de drukte op het elektriciteitsnet in goede banen te leiden. Een belangrijke oorzaak van de drukte is de zeer snel stijgende populariteit van zonnepanelen onder zowel consumenten als eigenaren van grote bedrijfspanden en ontwikkelaars van grootschalige zonneweiden. Daar waar de aangeboden hoeveelheid zonnestroom groter is dan het elektriciteitsnet aan kan ontstaat een knelpunt. Om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te waarborgen kan Alliander rond een knelpunt grote producenten van zonnestroom pas toegang geven nadat het net verzwaard is. Alliander betreurt het als ze niet aan de wens van de klanten kan voldoen. Daarom werkt het bedrijf aan een waaier van innovaties en slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficienter te gebruiken. Met deze challenge doet het bedrijf dus ook een beroep op de innovatiekracht van markt.

 

Stimuleren energieverbruik op zonnige momenten

Alliander vraagt de duizenden ondernemers die zijn aangesloten bij Starthubs om oplossingen om de elektriciteitsvraag van de grote verbruikers van elektriciteit zoals glastuinbouwers, datacenters en fabrieken te verplaatsen naar, of te vergroten tijdens, de uren dat de zon volop schijnt. Als het extra aanbod van zonne-energie lokaal kan worden weggestreept tegen de vraag naar stroom dan kan het elektriciteitsnet de grote hoeveelheden opgewekte zonnestroom veel beter aan.

 

Inzenden tot 15 februari

Deelnemende partijen hebben tot 15 februari om hun ideeën in te zenden. Daarna zal een expertteam van Alliander zich buigen over de ingezonden pitches en hieruit een winnaar kiezen. Deelnemers maken kans op een innovatiebudget van maximaal 30.000 euro om een pilotproject te realiseren en te testen.

 

Huisaftakmof

Vorig jaar schreef Alliander de eerste innovatiechallenge uit. Het netwerkbedrijf vroeg toen om ideeën voor een sneller te produceren verbinding tussen de hoofd- en aansluitkabel in het elektriciteitsnet. Met dezelfde kwaliteit en veiligheid van de bestaande verbinding. Bij deze challenge zijn veel goede ideeën opgehaald, waarvan het beste idee van High Tech Alliance inmiddels wordt doorontwikkeld.
 
© Engineersonline.nl