Coronaprotocol vervangt RI&E niet

Geplaatst op 19 mei 2020 om 09:55 uur
Coronaprotocol vervangt RI&E niet
De coronaprotocollen die al zijn opgesteld in veel sectoren hebben geen juridische status in de arboregelgeving. Dat benadrukt Inspectie SZW. Ook ontslaat het de werkgever niet van de verplichting om een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben.

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een zorgplicht die bepaalt dat werknemers in staat moeten worden gesteld hun werk veilig en gezond te doen. De werkgever behoort in de RI&E de risico’s te inventariseren en dus ook het risico van corona. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven hoe de risico’s moeten worden ingedamd.

Bedrijven hebben ook baat bij een Branche RI&E of een op te stellen corona-arbocatalogus voor een sector of branche. Voor arbocatalogi bestaat de mogelijkheid om die te laten toetsen door de Inspectie SZW op basis van de Beleidsregel arbocatalogi 2019. Sociale partners in een sector kunnen een arbocatalogus of een bijlage op een bestaande catalogus met daarin maatregelen vanwege corona ter toetsing aanbieden. Het voordeel voor een bedrijf dat de maatregelen uit de arbocatalogus invoert is dat het bedrijf daarmee een hoge mate van zekerheid heeft dat aan de wettelijke eisen van de Arbeidsomstandighedenwet wordt voldaan. De Inspectie gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus ook als referentie bij de handhaving.

 

Meer informatie over indienen protocol: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/van-protocol-naar-arbocatalogus

Meer algemene informatie over toetsing van arbocatalogus: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/toetsing-arbocatalogus

 

 
© Engineersonline.nl