Inspecties dragen bij aan eerlijk, gezond en veilig werk

Geplaatst op 19 mei 2020 om 09:05 uur
Inspecties dragen bij aan eerlijk, gezond en veilig werk
De controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW dat op 14 mei is gepubliceerd. Ook is er vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.
Marc Kuipers, de inspecteur-generaal, benoemt in zijn voorwoord dat terugkijken op 2019 in de huidige omstandigheden iets onwerkelijks heeft: “Op het moment dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd laat het coronavirus al bijna drie maanden lang ons normale leven uit de rails lopen.” Toch is er het afgelopen jaar op het werkterrein van de Inspectie veel gebeurd dat het benoemen waard is.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

In 2019 is een gespecialiseerd team gevaarlijke stoffen geformeerd. Uit controle blijkt dat veel werkgevers nog onvoldoende aandacht hebben voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Inspecteren werkt: bij een tweede controle blijken ruwweg tweemaal zoveel werkgevers de regels na te leven. Ook is het gemiddelde aantal gevaarlijke stoffen waarmee de bedrijven werken, afgenomen van 29 naar 21. In 2019 heeft de Inspectie haar bijdrage aan de gezamenlijke controles en toezicht op grote chemische bedrijven (Brzo) geïntensiveerd; de deelname is gestegen van 60 procent in 2018 naar 70 procent.

Meer aandacht voor gezond en veilig werken

Ook in 2019 loopt het aantal meldingen, onderzoeken en dodelijke slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen op. De stijging van capaciteit die nodig was voor ongevalsonderzoeken en meldingen gezond en veilig werk is in het verslagjaar tot staan gebracht. In 2019 is een pilot voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek voortgezet, met als doel het veiligheidsniveau en –bewustzijn van bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden te verhogen. De eerste resultaten van de pilot zijn gunstig.
De impact van het coronavirus op de samenleving en economie zorgt ook voor aanpassingen binnen de Inspectie SZW. Zo is het meldingenproces aangepast en anders ingericht zodat de meldingen die in relatie staan tot corona van een specifieke registratie, beoordeling en aanpak worden voorzien. Ook worden nieuwe risico’s, zoals fraude met subsidieregelingen die nav Corona zijn ingesteld, van een aanpak voorzien. Op de website van de inspectie is verder uiteengezet op grond van welke bepalingen in de Arbeidomstandighedenregelgeving handhaving plaatsvindt om ook in deze tijd zo veel mogelijk bij te dragen aan gezond, veilig en eerlijk werk. 

   
Lees een selectie uit het jaarverslag op de speciale webpagina.
Of ga direct naar het volledige jaarverslag 2019: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarverslagen/2020/05/14/jaarverslag-2019

 
© Engineersonline.nl