Argonmotoren: een gesloten stikstofvrij verbrandingssysteem

Geplaatst op 24 februari 2020 om 10:55 uur
Argonmotoren: een gesloten stikstofvrij verbrandingssysteem
Jeroen van Oijen en zijn team van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de TU/e werken aan een revolutionaire verbrandingsmotor die hernieuwbare brandstoffen omzet in schone energie. De motor is gebaseerd op een nieuwe techniek, de Argon Power Cycle (APC), die in plaats van lucht argon gebruikt om de brandstof te verbranden.

Argon is ruim voorradig en goedkoop en heeft een veel hoger rendement dan lucht. Bovendien produceert het volgens de onderzoekers geen stikstofoxide-emissies.


De verbrandingsmotor gebruikt idealiter waterstof als brandstof, maar werkt ook op biobrandstoffen. Hij functioneert dus ook als er geen waterstof beschikbaar is. Omdat de APC-cyclus gesloten is, verlaat het argon de motor niet. De eventueel geproduceerde CO2 wordt hergebruikt, waardoor er geen uitstoot is van vervuilende gassen. "De APC-motor is ideaal voor gebruik in de energieopslag, omdat hij duurzame energie die als waterstof is opgeslagen, veel efficiënter kan omzetten in elektriciteit dan brandstofcellen", aldus Van Oijen, die onlangs een NWO Vici-subsidie kreeg voor zijn onderzoek. "De subsidie stelt mij en mijn team in staat om de geavanceerde computermodellen en lasermeettechnieken te ontwikkelen die nodig zijn om dit duurzame verbrandingsproces te optimaliseren. En dat is geweldig nieuws voor het milieu!"

 
© Engineersonline.nl