Open Technologieprogramma wijzigt per 1 januari 2020

Geplaatst op 28 november 2019 om 11:34 uur
Open Technologieprogramma wijzigt per 1 januari 2020
Het oudste financieringsinstrument van NWO-domein TTW, het Open Technologieprogramma (OTP), ondergaat met ingang van 2020 een aantal veranderingen. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de harmonisering van financieringsinstrumenten binnen NWO. Voorstellen die tot en met 31 december 2019 binnen dit programma zijn ingediend, vallen onder de huidige regeling. Daarna zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Het karakter en het doel van het Open Technologieprogramma blijven gelijk, de voorwaarden veranderen. De wijzigingen vloeien voort uit de harmonisering van de NWO-financieringsinstrumenten om zo de eenduidigheid te vergroten. Met ingang van 1 januari 2020 wordt gewerkt met een nieuwe calltekst en nieuwe aanvraagformulieren. TTW hanteert dan dezelfde tarieven als andere domeinen binnen NWO. Deze maatregel betekent dat TTW net als de andere domeinen de eindeprojectvergoeding zal hanteren. Dit houdt het volgende in:

 

Budgetposten

De omschrijving van en eisen aan budgetposten worden verder aangepast aan de NWO-standaarden. Ook kan meer budget worden aangevraagd. De maximale TTW-bijdrage wordt 850 duizend euro. De grens waarbij cofinanciering verplicht is, schuift op naar 600 duizend euro. Een totaaloverzicht van de wijzigingen is begin december beschikbaar op deze pagina en de programmapagina van het OTP.

 

Calltekst

De calltekst zal ieder jaar op 1 januari geüpdatet worden, waarbij jaarlijks de personeelstarieven worden aangepast. De call blijft in principe het hele jaar door open voor indieningen. De precieze invulling hiervan is te lezen in de brochure.

 

Voor aanvragers

Naast de veranderde voorwaarden en nieuwe formulieren gelden vanaf 1 januari 2020 hogere personeelstarieven en kan een hoger projectbudget worden aangevraagd. Daarnaast wordt gewerkt met budgetmodules waarbij bijvoorbeeld een maximumbedrag per aanstelling beschikbaar is voor materiële kosten. In de beoordelingsprocedure is een kwaliteitseis opgenomen waarbij een kwalificatie zeer goed (een score 3.5 of lager) noodzakelijk is om voor financiering in aanmerking te komen.

 

Voor co-financiers en gebruikers

Als de totale projectkosten hoger zijn dan een bepaald bedrag, is een bijdrage in de projectkosten (cofinanciering) door (een) gebruiker(s) verplicht. Dit bedrag is verhoogd van 500.000 euro naar 600.000 euro. De verplichte cofinanciering is 25 procent van het meerdere boven de 600.000 euro. Aangezien de maximum TTW-bijdrage ook is verhoogd, blijft de maximale bijdrage vanuit co-financier(s) gelijk.

 

Meer informatie en vragen

Vragen beantwoordt de programmacoördinator van het Open Technologieprogramma, Shirley Baert. Zij is bereikbaar via s.baert@nwo.nl, of op 030 600 13 26.

 
© Engineersonline.nl