Rotterdam halveert CO2-uitstoot voor 2030

Geplaatst op 27 november 2019 om 13:13 uur
Rotterdam halveert CO2-uitstoot voor 2030
Rotterdam zorgt voor ruim 20% van de landelijke CO2-uitstoot. Alle reden voor het stadsbestuur om samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven afspraken te maken om die hoeveelheid fors te verminderen. De stad wil de uitstoot in 2030 namelijk hebben gehalveerd. Daartoe is met 100 partijen een Klimaatakkoord gesloten dat zo'n 50 plannen behelst.

"We willen van grootste vervuiler binnen tien jaar veranderen in koploper duurzaamheid", zegt wethouder Arno Bonte. "En het mooie is: onze ambitie biedt meteen enorme kansen voor extra bedrijvigheid en nieuwe banen."


Het Rotterdams Klimaatakkoord is opgedeeld in 5 onderdelen met elk hun eigen plannen:

 

Haven en Industrie

De eerste stap: energie slimmer inzetten. Bijvoorbeeld restwarmte om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. De volgende fase is nog meer energie gebruiken uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water. De laatste stap is volledige overstap van fossiele brandstof naar duurzame energie.

 

Woonomgeving

Allerlei woningbouwverenigingen en -corporaties, waaronder Woonstad, Woonbron en Havensteder, gaan aan de slag om hun woningen voor 2030 aardgasvrij te maken. Daarnaast nemen ze andere maatregelen, zoals beter isoleren, het plaatsen van zonnepanelen en hergebruik van sloopmateriaal.

 

Mobiliteit

Vervoer moet schoner worden én socialer, dus voor iedereen toegankelijk. Op verschillende plekken in wijken en bij stations komen ‘hubs', waar elektrische deelauto's, deelfietsen en deelbakfietsen staan. Zo wordt het makkelijker om die te gebruiken. En er komen daarnaast fietslessen om kinderen te leren fietsen in het dagelijkse verkeer.

 

Schone Energie

Op zoveel mogelijk daken van bedrijven in de haven en op andere bedrijventerreinen moeten zonnepanelen komen. Ander plan is het overkappen van parkeerterreinen met zonnedaken. Het liefst in combinatie met andere functies, zoals elektrische laadpalen.

 

Consumptie

Studenten van de Erasmus Universiteit onderzoeken manieren om groente-, fruit- en tuinafval (gft) in hoogbouwpanden te scheiden. Ook kunnen studenten een pakket met groente en fruit krijgen dat ‘over' is. In ruil daarvoor doen zij drie uur vrijwilligerswerk bij een stichting die voedselverspilling tegengaat.

 

 Rotterdams_Klimaatakkoord.
 

 
© Engineersonline.nl