Jaarplan Inspectie SZW 2020: meer preventieve inspecties

Geplaatst op 19 november 2019 om 20:39 uur
Jaarplan Inspectie SZW 2020: meer preventieve inspecties
Inspectie SZW wil komend jaar meer preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken en meer deelnemen aan gezamenlijke* BRZO-inspecties.
Door de toename van bedrijfsongevallen had ISZW de laatste jaren steeds minder ruimte voor preventieve werkzaamheden, zo is in het pas gepubliceerde Jaarplan 2020 te lezen. In 2018 ging zelfs driekwart van de arbocapaciteit naar ongevalsonderzoeken. Inmiddels is een flink aantal nieuwe inspecteurs aangetrokken. In 2020 hoopt ISZW onder andere door deze groei de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties te herstellen.

De Inspectie gaat zich intensiever inzetten op de naleving van de arbozorgbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. Dat is hard nodig. Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog. Veiligheid raakt iedereen en is van levensbelang. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en geen RI&E kan tonen, krijgt direct een boete.
Met de uitbreiding van het personeel kan ISZW volgend jaar bij de circa 400 BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, aan 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders deelnemen.

Lees meer op https://www.inspectieszw.nl/jaarplan-2020
 

*Gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat inspecteren de Brzo (Besluit risico's zware ongevallen)-bedrijven
 
© Engineersonline.nl