Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

Geplaatst op 17 september 2019 om 10:47 uur
Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk
De SER heeft een document gepubliceerd specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Het document 'Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk' beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten.

De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Stichting DOORZAAM, een stichting gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Het biedt sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven. Maar het document is ook bruikbaar voor individuele werkgevers en werknemers.


De handreiking Uitzendwerk behandelt de volgende onderwerpen:
•    de positie van de uitzendkracht
•    voorlichting over risico's op de werkplek
•    uitzendkracht inwerken, instrueren en begeleiden
•    persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken en gebruiken
•    ongevallen melden en registreren
•    voorbeeldteksten voor de arbocatalogi
In de handreiking wordt ook gebruik gemaakt van de Arbochecklists van Stichting DOORZAAM, checklists waarmee in verschillende sectoren op overzichtelijke manier de gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten in kaart kan worden gebracht.

Downloaden Handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk

Bron: SER

 
© Engineersonline.nl