Te bezoeken: inspectie stormvloedkering Ramspol

Geplaatst op 09 mei 2019 om 14:52 uur
Te bezoeken: inspectie stormvloedkering Ramspol
Rijkswaterstaat inspecteert tussen 13 en 24 mei 2019 de twee zuidelijke balgen van de stormvloedkering Ramspol. Op de maandagen geeft de organisatie uitleg aan belangstellenden.

De inspectie is nodig om schade en reparaties tijdig te ontdekken en zo nodig te repareren. Daarnaast worden ook alle veiligheidssystemen getest.

 

Drones

Bij de inspectie wordt gebruik gemaakt van een drone om de conditie van de binnenzijde van het balgdoek nauwkeurig in kaart te brengen. Dit is vorig jaar is voor het eerst gedaan en bleek veel minder arbeidsintensief. De beelden geven bovendien een beter en helderder beeld van de schades en reparaties en achteraf nauwkeurig te bekijken en te vergelijken met voorgaande inspecties.

 

Test veiligheidsprocedures stormvloedkering

Tijdens de inspectiesluiting inspecteert Rijkswaterstaat niet alleen het balgdoek, maar test ook alle veiligheidsprocedures. Deze zijn vooraf samen met de betrokken aannemers getraind. In de balg wordt in overdruk gewerkt en hiervoor gelden specifieke veiligheidsmaatregelen.

In de week van 13 mei 2019 wordt de middelste balg (Ramsgeul Noord) geïnspecteerd. In de week van maandag 20 mei de zuidelijk balg (Ramsgeul Zuid). Naar verwachting wordt de balg in beide weken op maandagmiddag opgeblazen en op woensdagavond neergelaten.

De sluiting van de kering is goed te bekijken vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug, aan de Balgweg te Kampen. Hier staan ook picknicktafels. Koffie/thee, sanitaire en regenvoorzieningen zijn niet aanwezig. Aan de noordkant van de kering is plaats op de dijk langs het Ramsdiep. Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug. Een medewerker van Rijkswaterstaat geeft aan de zuidkant uitleg op maandagmiddag 13 en 20 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur. Publiek heeft in verband met veiligheid zowel aan de noord- als de zuidkant geen toegang tot het terrein en gebouw van de Ramspolkering.

 

Unieke dam

De Stormvloedkering Ramspol is een unieke opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Samen bevatten de 3 balgen 21 miljoen liter lucht. Voor het type balgstuw is gekozen omdat Rijkswaterstaat anders zo'n 115 km aan dijken moest ophogen. De kering is een stuk goedkoper. En veiliger, zo claimt de organisatie.


De stormvloedkering Ramspol is 1 van de 5 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering automatisch en beschermd zo het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar voor de start van het stormseizoen getest. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

 

Bekijk hier een video over de werking van de stuw:
 
© Engineersonline.nl