Eerste cao-overlegronde Metaal en Techniek

Geplaatst op 10 april 2019 om 11:17 uur
Eerste cao-overlegronde Metaal en Techniek
Vandaag vond de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek plaats. Deze eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen.

De bonden zetten in op een loonstijging van 5% op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Ook stellen zij voor de inzet van flexwerkers en de mogelijkheden voor flexibel werken te beperken. In de laatste cao is een zogenoemde pilot betreffende het Generatiepact afgesproken; een nu vrijwillige afspraak om ouderen de gelegenheid te geven minder te werken waardoor meer jongeren kans krijgen op een vaste baan. De vakbonden willen dat dit pact een recht wordt.

 

Voorstellen werkgevers

De werkgevers zeggen dat na een aantal goede jaren de economische vooruitzichten onzekerder zijn geworden en dat de markt na het hoogtepunt in 2018 inmiddels een flinke stap terug doet. ‘De financiële ruimte zal dus de komende jaren niet onbeperkt zijn.' Ook zijn er duidelijk verschillen tussen de diverse sectoren in de Metaal en Techniek.


De werkgevers willen ouderen ‘betaalbaar en vitaal aan de slag houden'. Het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar. Ook stellen de werkgevers voor cao-maatregelen te nemen om kort ziekteverzuim terug te dringen en de opbouw van vakantiedagen bij ziekte te beperken.


Het overleg wordt op 23 april voortgezet.

 
© Engineersonline.nl