ING: Technologie oplossing voor personeelskrapte

Geplaatst op 03 april 2019 om 10:34 uur
ING: Technologie oplossing voor personeelskrapte
Een meerderheid van de bedrijven in Nederland heeft inmiddels last van de krappe arbeidsmarkt. Kleine en grote bedrijven vissen deels in dezelfde personeelsvijver, waarbij het kleinbedrijf het onderspit delft als het aankomt op een loonstrijd. Een oplossing om de personeelskrapte ook op de langere termijn het hoofd te bieden is volgens ING Economisch Bureau het investeren in nieuwe technologie en automatisering, zodat efficiƫnter kan worden gewerkt. Kleinere bedrijven doen dit echter minder snel dan grote bedrijven, terwijl dit juist ook voor deze bedrijven volop mogelijkheden biedt.

Uit een enquête van het bureau onder bestuurders van 1000 bedrijven blijkt dat circa tweederde van de bedrijven - zowel groot als klein - in Nederland inmiddels kampt met een tekort aan personeel. Kleine (5-50 werkzame personen), middelgrote (50-250 werkzame personen) en grote bedrijven (250 en meer werkzame personen) vissen deels in dezelfde personeelsvijver. Waar het kleinbedrijf met name moeite heeft om middelbaar opgeleid personeel aan te trekken, hebben (middel)grote bedrijven vooral moeite met het aantrekken van hoger opgeleid personeel. Het aantrekken van lager opgeleid personeel blijkt voor alle bedrijven het minst lastig.

 

Kleinbedrijf heeft minder ruimte voor loonsverhoging

Indien er een loonstrijd losbarst vanwege de krappe arbeidsmarkt delven kleinere bedrijven het onderspit. Minder dan de helft van de ondervraagde kleinere bedrijven stelt de financiële ruimte te hebben voor een extra loonsverhoging (bovenop de al afgesproken loonsverhogingen en eventuele cao-verhogingen). In het grootbedrijf geeft daarentegen meer dan de helft van de bedrijven aan wel degelijk financiële ruimte te hebben voor een loonsverhoging.

 

Personeel, ICT, innovatie en robots

Dat personeel bij bedrijven hoog op de agenda staat blijkt ook uit de investeringsagenda voor dit jaar. Bij ruim de helft van de bedrijven, groot en klein, hebben investeringen in personeel de grootste prioriteit, gevolgd door investeringen in ICT. Investeringen in innovatie en robots staan dit jaar voornamelijk bij (middel)grote bedrijven op de agenda.

invest 

Zelf opleiden of technologie

Bij gebrek aan geschikte kandidaten kiezen vooral kleinere bedrijven er voor om werknemers met een ander werkverleden in te zetten en zelf op te leiden. Volgens bijna de helft van de ondervraagde grote bedrijven is dit voor hen minder eenvoudig te realiseren. Zij kiezen daarom vaker voor technologie en/of machines als alternatief voor personeel.

 

Nieuwe technologieën bieden kleinbedrijf kansen

De verwachting is dat de arbeidsmarkt in Nederland ook de komende jaren krap blijft, door zowel de economische groei als de vergrijzing. Daarom is het volgens ING ook voor kleinere bedrijven belangrijk om niet alleen te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, maar ook in automatisering, zodat op de langere termijn efficiënter kan worden gewerkt. Doordat technologieën steeds goedkoper worden biedt dit ook kansen voor het kleinbedrijf. Neem bijvoorbeeld het gebruik van een QR-code in de horeca, waarmee klanten via een app zelf bestellingen doorgeven en afrekenen. Of een receptie waar een bezoeker zich via een tablet kan aanmelden.

 

Onderzoeksverantwoording

De enquête is uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van het ING Economisch Bureau. De enquête is uitgezet onder ceo's, dga's/eigenaren, managers en HR-professionals van 1043 bedrijven in Nederland. De doelgroep betreft bedrijven met minimaal vijf werkzame personen. Deze bedrijven zijn in het vierde kwartaal van 2018 door middel van een webmail enquête ondervraagd. De uitkomsten zijn gewogen naar aantal werkzame personen en naar sector.

 
© Engineersonline.nl