“Europa onderschat impact digitale transformatie industrie”

Geplaatst op 01 april 2019 om 10:26 uur
“Europa onderschat impact digitale transformatie industrie”
Europa onderschat het effect van de digitale transformatie van de industrie en het belang van opkomende industriële dataplatformen. Dat zegt Willem jonker, CEO EIT Digital naar aanleiding van het rapport Digital Transformation of European Industry EIT Digital heeft gepubliceerd.

Het meest zorgwekkend is volgens Jonker dat Europa zich te weinig realiseert hoe fundamenteel de digitale transformatie van de industrie onze maatschappij zal veranderen. "Ook de economische verhoudingen op globaal niveau komen in relatief korte tijd volledig anders te liggen. Europa heeft te weinig geleerd van het missen van de boot van de sociale mediaplatforms en loopt het risico ook in de digitale transformatie van de industrie de boot te missen omdat de effecten onderschat worden."


In de studie van het Digital Enlightenment Forum in opdracht van EIT Digital, worden vier scenario's geschetst voor beleidskeuzes die gemaakt zouden kunnen worden over de arbeidsmarktregulatie en belastingheffing in de digitale economie. Die scenario's zoomen in op de impact op de economische groei, de werkgelegenheid en de sociale cohesie.

 

Ultra-sociaal of juist ultra-liberaal

Van de beschreven scenario's (utopisch, distopisch, ultra-sociaal en ultra-liberaal) bevatten de twee ultra scenario's de meeste handvatten voor beleidsmakers. "Gegeven de specifieke Europese waarden zal een combinatie van beleidsmaatregelen uit deze twee scenario's het meest waarschijnlijk zijn", zegt Jonker.


Het ultra-sociale scenario poogt technologische innovatie om te zetten in sociale innovatie via een mix van technologie, economische prikkels en sociale productie. Een Digital Intermediary Tax is een van de middelen om het belastingevenwicht te bewaren en biedt een prikkel om de research en development hoog te houden. Daarbij wordt het geld ingezet voor een flexibele arbeidsmarkt met behoud van sociale zekerheid. Volgens het rapport stimuleert dit scenario sociale cohesie en economische groei.Anderzijds dreigt er instabiliteit op geopolitiek, globaal en Europees niveau. Dit scenario vergt sterke coördinatie op Europees niveau om onderlinge belasting competitie tussen lidstaten te voorkomen.


Het ultra-liberaal scenario focust op het stimuleren van technologische innovatie en het bieden van economische prikkels. Die moeten worden gevoed vanuit het verlagen van belastingen voor bedrijf en het behouden of vergroten van machine gerelateerde R&D-prikkels. Hieruit zou een spurt aan innovaties moeten voortkomen en een grotere productiviteit dan in het ultra sociale model. Er worden geen nieuwe belastingen geïntroduceerd en ook blijven sociale hervormingen uit. Nadeel van dit scenario is dat polarisatie en sociale exclusie op de loer liggen.

 
© Engineersonline.nl