Anammoxbacteriën verslinden stikstofmonoxide

Geplaatst op 20 maart 2019 om 14:44 uur
Anammoxbacteriën verslinden stikstofmonoxide
Anammoxbacteriën kunnen stikstofmonoxide verslinden in concentraties waarbij dit dodelijk zou zijn voor alle andere levensvormen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en het Max Planck Institute for Marine Microbiology. Deze wetenschap kan helpen om het broeikaseffect tegen te gaan. Ook is de kennis bruikbaar bij waterzuivering.

De resultaten - gepubliceerd in Nature Communications - veranderen het huidige idee van de stikstofcyclus op aarde en vergroten de toepassing van anammoxbacteriën in door de mens gemaakte ecosystemen.


Stikstofmonoxide (NO) is zeer reactief en toxisch, Het vermindert de ozonlaag in onze atmosfeer en is de voorloper van het broeikasgas distikstofmonoxide (lachgas, N2O). Nu heeft het multidisciplinaire team ontdekt dat de anaerobische ammonium-oxiderende (anammox) bacterie NO direct gebruikt om te groeien, en het omzet in het onschadelijke stikstofgas (N2) in plaats van het broeikasgas N2O. Hierdoor wordt dus steeds een NO-molecuul minder omgezet in een broeikasgas. "Zo verminderen anammoxbacteriën het gehalte NO dat beschikbaar is voor broeikasgasproductie door andere bacteriën", verklaart Boran Kartal van het Max Planck Institute. "Dit is belangrijk om te begrijpen hoe anammoxbacteriën N2O- en NO- emissies reguleren in natuurlijke en door de mens gemaakte ecosystemen, zoals waterzuiveringsinstallaties."

 


Lees ook: Broeikasgas wordt bruikbare grondstofAnnamoxbacteriën zijn overal ter wereld gevonden. "Dat betekent dat de anammoxmicroben die op stikstofmonoxide groeien zich ook overal zouden kunnen bevinden. Op dit moment speuren we verschillende ecosystemen van over de hele wereld af, op zoek naar gespecialiseerde stikstofcylus micro-organismen die nog niet ontdekt zijn", vertelt Mike Jetten, van de Radboud Universiteit. "We willen graag weten hoe deze micro-organismen interacties hebben met andere stikstofcyclus- en methaanoxiderende microben." Deze nieuwe (combinaties van) microben zijn belangrijke voor toepassing in verschillende waterzuiveringsinstallaties.

 
© Engineersonline.nl