Windenergie van zee met gelijkstroom aan land

Geplaatst op 28 februari 2019 om 11:30 uur
Windenergie van zee met gelijkstroom aan land
Tennet hoopt windenergie in de nabije toekomst met gelijkstroom van de zee aan land te gaan brengen. Windgebied IJmuiden Ver (4000 MW) wordt waarschijnlijk als eerste aangesloten met twee gelijkstroom- in plaats van wisselstroomverbindingen. Het ministerie van Economische zaken neemt hierover binnenkort een besluit.

De ontwikkeling van een net op zee op de Nederlandse Noordzee vordert volgens de netbeheerder als gepland. Het onderstel van het Borssele Alpha transformatorplatform is op zee geïnstalleerd, het platform zelf bevindt zich in de laatste bouwfase op de werf van HSM in Schiedam. Tot en met 2023 bouwt TenneT de offshore netaansluitingen voor de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord, samen goed voor een capaciteit van 3.500 megawatt (MW).


Daarna volgt windgebied IJmuiden Ver. Volgens Tennet helpt gelijkstroom om optimaal gebruik te maken van de schaalgrootte van dit gebied, wat weer aansluit bij de wens van de windindustrie om grotere windparken te bouwen. "De nieuwe technieken besparen kosten en zorgen voor een kleiner ruimtebeslag."

 

North Sea Wind Power Hub

Ook na 2030 zal verdere innovatie in de ontwikkeling van windenergie op zee nodig zijn. Gezien de internationale klimaatdoelstellingen en doelstellingen voor wind op zee van nationale overheden gaat het om ontwikkelingen op grote schaal. Tennets visie op een zogenoemde North Sea Wind Power Hub wordt in het consortium met Energinet, Gasunie en Port of Rotterdam verder uitgewerkt. Technische ontwerpen, de economische onderbouwing, mogelijke locaties en regulerings- en markvereisten worden op dit moment in kaart gebracht en later dit jaar gepubliceerd.

 
© Engineersonline.nl