Nederlands consortium bouwt eerste drijvende zonnefarm op zee ter wereld

Geplaatst op 07 februari 2018 om 11:35 uur
Nederlands consortium bouwt eerste drijvende zonnefarm op zee ter wereld
Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen slaan de handen ineen en werken de komende drie jaar aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld.

Het consortium bestaat uit initiatiefnemer Oceans of Energy, ECN, Marin, Taqa en TNO en krijgt financiële steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Samen met de Universiteit Utrecht onderzoekt Oceans of Energy de elektriciteitsproductie en vergelijkt deze met productie op land. Het bedrijf verwacht dat de productie op zee 15% hoger zal liggen.


"Wat wij hier in drie jaar tijd neer gaan zetten is nooit eerder gedaan," zegt oprichter Allard van Hoeken van Oceans of Energy. "Zonnefarms werden al op binnenwateren gelegd, maar op zee is het erg moeilijk. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten."
Van Hoeken realiseerde eerder de drijvende getijdencentrale Bluetec, die een jaar lang schone energie opwekte uit de getijden bij Texel.

 

Zon en wind samen

Zonnefarms kunnen bijvoorbeeld tussen offshore windmolens op de Noordzee worden geplaatst. Zo kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is zeer interessant voor Nederland.


Wijnand van Hooff, Programmadirecteur Zonne-energie TKI Urban Energy: "De potentie van zonne-energie is enorm. In het Nationaal Solar Trendrapport 2018 blijkt dat met zonne-energie uiteindelijk ruim driekwart van de totale Nederlandse energievoorziening kan worden afgedekt. De mogelijkheden van drijvende zonneparken om een aanzienlijk gedeelte van deze potentie in te vullen zijn gigantisch, maar de innovatie-uitdagingen zijn ook aanzienlijk. Door het slim bij elkaar brengen van Nederlandse kennis op het gebied van zonnestroomtechnologieën en offshore-kennis wordt een geheel nieuwe toepassing van zonne-energie ontwikkeld. Projecten als deze zijn van groot belang om uiteindelijk zowel de commerciële- als de energetische- potentie van de toepassing te kunnen benutten".

 

Financiën

Het consortium ontvangt gedurende drie jaar tijd financiële ondersteuning van RVO.nl vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. "Het is een interessant innovatieproject, onder andere door het grote herhalingspotentieel," aldus manager energie-innovatie Frank Witte. "Naast additionele duurzame energieproductie kan het ook leiden tot verduurzaming van olie- en gasplatforms. RVO.nl kijkt met belangstelling uit naar de resultaten, waaronder de opbrengsten en levensduur, in deze lastige veeleisende zee-condities."

 
© Engineersonline.nl