EO

Arbeidsinspectie Jaarplan 2022

12 december 2021 om 15:57 uur

Onlangs publiceerde de Arbeidsinspectie het Jaarplan 2022. De Inspectie zal meer inzetten op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en controle op naleving van arbozorgverplichtingen. Ook zal er meer samengewerkt en afgestemd worden op Europees niveau.


Vanaf 1 januari heet de Inspectie SZW Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Daarmee is de inspectie nauwer verbonden met de sinds 2021 in Bratislava gevestigde European Labour Authority (ELA). “In economische zin is de arbeidsmarkt steeds meer Europees", zegt Rits de Boer, inspecteur-generaal van de NLA. “Dat grijpt in op alles wat in ons land te maken heeft met werk, arbeidsregels, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. De noodzaak en het belang van de afstemming van het toezicht - dus van de ELA - zal naar verwachting alleen maar toenemen. Via de ELA werken we samen met toezichthouders in andere lidstaten.”

 

Meer inspecteurs

Sinds 2018 zijn er veel mensen aangenomen; de personeelsomvang was 1150 fte in 2017 en gaat naar 1570 in 2022. In de eerste jaren lag de focus bij het aannemen van inspecteurs vooral op Major Hazard Control (MHC) en arbeidsomstandigheden. Nu ligt het zwaartepunt bij Arbeidsmarktfraude. 

 

Gevaarlijke stoffen, arbozorgverplichtingen

De NLA gaat zich onder andere meer inzetten op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven). Verder wordt er intensiever gecontroleerd op naleving van arbozorgverplichtingen. Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak en bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. De controle op het basiscontract met een arbodienst of -arts wordt daarnaast binnen meerdere programma’s verricht.
 

Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties

De Inspectie moet niet alleen onderzoeken wat al fout is gegaan bij een bedrijf, maar ook interventies doen die veiligheid en gezondheid bevorderen. Preventie is van belang, net als achteraf vaststellen waarom de werkgever nalatig was. Om die reden is het belangrijk om een balans te hebben tussen de inzet van capaciteit op ‘reactief’ en op ‘actief’.
Ongevalsonderzoeken, klachten, signalen en meldingen zijn daarbij de reactieve inzet. Programmatische en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werk zijn de actieve inzet. De verhouding actief/reactief heef zich goed ontwikkeld de afgelopen jaren, maar de balans is nog niet bereikt. Ook in 2022 zal hierop actief worden gestuurd.

Download het jaarplan: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarplannen/2021/11/23/jaarplan-2022
 

Gerelateerd nieuws

De maan in kaart brengen met Lidar

Nasa brengt de maan in kaart met Lidar

Nasa's Kinematic Navigation and Cartography Knapsack Instrument (Knack) gebruikt 4D-lidar om toekomstige maan- en planetaire verkenningen te ondersteunen. Knack is een op lidar gebaseerd mobiel terrein- en…

Voorkomen treinuitval: een kwestie van minder techniek

Voorkomen treinuitval: een kwestie van minder techniek

Rolf van Lieshout (Erasmus School of Economics) deed onderzoek naar een ‘zelfsturend spoorsysteem’ waarop kan worden teruggevallen wanneer massale treinuitval dreigt. Zo is een out-of-control situatie, zoals op…

Podcast: worden werknemers voldoende geïnformeerd en getraind in explosieveiligheid?

Podcast: worden werknemers voldoende geïnformeerd en getraind in explosieveiligheid?

“Kennis over explosieveiligheid is vaak wel aanwezig bij het management maar niet voldoende op de werkvloer”, aldus Fokke van de Koppel, veiligheidskundige gespecialiseerd in ATEX en explosieveiligheid. Hij begeleidt…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
Gecodeerde, contactloze veiligheidsschakelaar PSEN cs5 en PSEN cs6 Veiligheidsschakelaar voor de hek- en positiebewaking

PSENcode is zowel bedoeld voor de standbewaking van afschermingen volgens EN 60947-5-3 als voor de positiebewaking. Door...

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Güdel Benelux
Güdel Benelux

Lineaire aandrijf componenten en oplossingen

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Tevema
Tevema

Leverancier van technische standaardveren en normdelen, leverbaar uit voorraad.

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

30 mei 2022, Hannover (De)

Hannover Messe

The lead theme Industrial Transformation spotlights the topics of digitalization and sustainability.

31 mei 2022, Düsseldorf

World Electrolysis Congress

Goal: tackle the remaining bottlenecks to rolling out electrolysers at scale and pace

31 mei 2022, Veldhoven

Business Software Event

Platform waar digitaliseringsvraagstukken voor de maakindustrie centraal staan

Meer agendapunten »