EO

Science-to-Impact: negen speerpunten voor meer impact Nederlandse topwetenschap

26 november 2021 om 07:06 uur

Techleap.nl en de Universiteiten van Nederland (UNL) zijn de ‘Science-to-Impact’ beweging gestart met het doel om de impact van wetenschappelijke kennis te vergroten. Dat gebeurt door vanuit het hart van de wetenschap samen te werken op alle niveaus. Alle partijen die een bijdrage leveren aan het gebruik van wetenschappelijke kennis in de praktijk, zijn uitgenodigd om zich in te zetten voor de negen speerpunten.


Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen; van het tegengaan van de zeespiegelstijging en ongelijkheid, tot de bestrijding van cybercriminaliteit, virussen en eenzaamheid. In Nederland hebben we de wetenschappelijke kennis en de creativiteit om hiervoor oplossingen te ontwikkelen. Veel van die kennis komt van universiteiten, medische centra en andere kennisinstellingen.

 

Recente rapporten van onder meer het Rathenau Instituut en adviesbureau Roland Berger laten zien dat nieuwe benaderingen kunnen zorgen dat de Nederlandse topwetenschap meer impact heefe. Science-to-Impact ziet het nemen van stappen hierop als noodzaak voor een toekomstbestendig en leefbaar Nederland.

 

Negen speerpunten voor een effectief kennisecosysteem

De negen speerpunten zijn opgedeeld in drie hoofdlijnen.
1. Vanuit het hart van de wetenschap: De basis voor de wetenschap moet op orde zijn. Dat betekent een flinke en continue versterking van zowel fundamentele als toegepaste wetenschap, dat valorisatie volledig in de academische cultuur wordt geïntegreerd, en dat kennisinstellingen structureel financiering krijgen voor valorisatie.
2. Met samenwerking op alle niveaus: Regionale ecosystemen hebben een duidelijk profiel en op campussen en in labs groeit publiek-private samenwerking. Talent en diversiteit van onderzoekers en ondernemers krijgt ruimte, o.a. in loopbaanmogelijkheden.
3. Opschalen naar impact: In alle groeifasen hebben wetenschappelijke startups toegang tot financiële middelen, met afspraken over intellectueel eigendom die de kans op impact vergroten. Van onderzoek tot opgeschaalde innovatie ligt de focus op waardevol gebruik van wetenschap.

 

Meedoen

Op de website www.science-to-impact.n l kunnen organisaties aangeven of zij zelf aan soortgelijke initiatieven werken en aan welke speerpunten ze willen bijdragen. Ook kunnen ze in contact komen met partijen met dezelfde ambities. Daarnaast bevat de website links naar achtergrondinformatie, publicaties en gelijksoortige initiatieven. Met de website willen de initiatiefnemers zorgen dat alle ‘Science-to-Impact' discussies en acties relevant en concreet zijn.

 

Science-to-Impact

Sinds valorisatie een kerntaak van universiteiten is geworden, zijn er grote stappen gezet op het gebied van publiek-private samenwerkingsverbanden en ondernemerschap. Techleap.nl wil samen met experts onderzoeken welke stappen Nederland nog meer kan nemen om wetenschappelijke kennis om te zetten naar innovaties met impact en het debat hierover aanzwengelen.

 

Om een eerste discussie te starten, heeft Techleap.nl aan adviesbureau Roland Berger en het Rathenau Instituut gevraagd om hun nieuwste inzichten over het valoriseren van kennis te delen. Dat resulteerde in het rapport Valorisatie Ontketend van Roland Berger met 5 sprongen die Nederland op valorisatiegebied kan maken en Tussen uitvinding en uitdaging van het Rathenau Instituut met een visie op de relatie tussen universiteiten en start-ups. Ook de serie Ondernemende Wetenschappers levert bouwstenen op voor discussie. In de serie komen onderzoekers aan het woord die wetenschap en ondernemerschap combineren. Elk interview eindigt met een drietal take-aways of vragen die de wetenschapper aan de lezer meegeeft.

 

Gerelateerd nieuws

Rathenau: 'Volop kansen om impact innovaties te vergroten'

Rathenau: 'Volop kansen om impact innovaties te vergroten'

Er liggen volop kansen om kennis en innovatie beter in te zetten voor de grote uitdagingen van de samenleving, zoals klimaatverandering, de toekomst van de gezondheidszorg of een eerlijke data-economie. Dat stelt…

Solar Impulse Foundation van Bertrand Piccard maakt meer dan 1000 winstgevende oplossingen klaar om klimaatverandering tegen te gaan

1000 winstgevende oplossingen voor klimaatverandering

Een waterpomp die geen elektriciteit vraagt, een standaardstekker en -stopcontact voor gelijkstroomtoestellen die CAPEX / OPEX en verzekeringskosten verlaagt en het milieu spaart ; en een technologie om snel en goedkoop…

95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie

95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie

Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dat is gericht, met actieve ondersteuning…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Güdel Benelux
Güdel Benelux

Lineaire aandrijf componenten en oplossingen

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

27 januari 2022, Amsterdam en online

The Things Conference

Conferentie over Lorawan

7 februari 2022

Week van de Circulaire Economie

Circulaire ondernemers zetten hun deuren open voor publiek.

10 februari 2022, online

Ignite

Techleap.nl Summit 2022

Meer agendapunten »