EO

Branches willen één veiligheidssysteem

15 november 2021 om 11:32 uur

Twaalf branches die direct te maken hebben met de bouw willen dat alle losse veiligheidsinitiatieven zoals de veiligheidsladder en VCA worden gecombineerd tot één systeem. De gezamenlijke branches vinden de veiligheidsladder die een aantal aannemers wil invoeren voor het grootste deel van hun leden een te forse administratieve en financiële last.


De twaalf organisaties* die onlangs bijeen kwamen hebben bezwaar tegen de eenzijdige invoering van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) die een aantal grote aannemers en aanbestedende diensten zoals Rijkswaterstaat en ProRail hebben afgesproken. Binnen deze code zijn afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen die op een bouwplaats genomen moeten worden. Daarbij wordt elke keer een nieuwe afspraak toegevoegd.

De organisaties hebben nu vooral grote problemen met de implementatie van de onderdelen Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) en de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL). Het irriteert de organisaties vooral dat er steeds meer veiligheidsinitiatieven komen zoals ViA, VCA, GPI, ISO 45001, ISO 9001. Ze zien dit geheel als een zware en onnodige extra administratieve en financiële last. Vooral omdat bedrijven doorgaans al een veiligheidssysteem (VCA) hebben en/of meewerken aan sectorspecifieke veiligheidsinitiatieven.

Systeem aanpassen

De sectoren erkennen dat ook VCA-certificering voor verbetering vatbaar is, maar vinden dat het beter is om dit systeem dan aan te passen. Daarvoor is binnen het SSVV-bestuur (schemabeheerder VCA), al een werkgroep ‘modernisering VCA’ in het leven geroepen. Daar wil men  onderzoeken of bijvoorbeeld GPI en VCA geïntegreerd kunnen worden. Als het aan de twaalf branches ligt wordt dan ook direct onderzocht hoe alle veiligheidsinitiatieven te bundelen om te komen tot één breed gedragen systeem.

Invoering uitstellen

Eerder hebben de gezamenlijke branches de GCVB al om uitstel van de implementatie van de Veiligheidsladder gevraagd in verband met beperkte auditcapaciteit. Dit is door de organisatie van de GCVB afgewezen omdat zij de beperkte auditcapaciteit door gefaseerde invoering als een beheersbaar risico beoordelen en daarom houden ze vast aan implementatie per 1 januari 2022.
De branches delen dit standpunt niet en voorzien (extra) kosten en conflicten bij naleving en handhaving in toekomstige aanbestedingen. Kenmerkend voor de gang van zaken vinden zij de manier waarop is omgegaan met de zogenaamde risicomatrix die bepaalt aan welke eisen je als bedrijf moet voldoen. Zij hadden gewezen op een verschil in interpretatie van de ‘risicomatrix’ (beslistabel) in de praktijk. Aanpassing hiervan werd door de GCVB gedaan zonder inhoudelijke afstemming met de branches. Ze constateren dat de doorgevoerde wijzigingen de beslismatrix weliswaar duidelijker maakt, maar dat deze nieuwe en soms zwaardere implicaties voor diverse betrokken sectoren en branches hebben. De organisaties vinden dat dit soort zaken voorkomen moet worden en vragen daarom aan de organisatie achter de GCVB om zaken formeel en structureel af te stemmen met de branches.

*Betrokken branches:

AFNL, Cumela, Bouwend Nederland, Metaalunie, MKB-Infra, NVAF, OnderhoudNL, Techniek Nederland, TLN, VERAS, VHG & VVT.
Bron: cumela.nl
 

Gerelateerd nieuws

Worm van door lithium brengt batterijen weer tot leven

'Worm van dood lithium' wekt batterijen weer tot leven

Onderzoekers van het SLAC National Accelerator Laboratory van het Department of Energy en de Stanford University (VS) hebben een manier gevonden om oplaadbare lithiumbatterijen nieuw leven in te blazen, waardoor het…

Safety book

Nieuwe editie Safetybook

Euchner heeft recent een nieuwe editie van het Safetybook uitgebracht, gebaseerd op decennia praktische ervaring in het veld. Het begint met een uitgebreide introductie in machineveiligheid, gevolgd door een blik op de…

Arbeidsinspectie Jaarplan 2022

Arbeidsinspectie Jaarplan 2022

Onlangs publiceerde de Arbeidsinspectie het Jaarplan 2022. De Inspectie zal meer inzetten op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en controle op naleving van arbozorgverplichtingen. Ook zal er meer…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Güdel Benelux
Güdel Benelux

Lineaire aandrijf componenten en oplossingen

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

27 januari 2022, Amsterdam en online

The Things Conference

Conferentie over Lorawan

29 maart 2022, QuTech/TU Delft

RF Technology event

Het doel van dit evenement is om de diversiteit van toepassingen, innovaties en kennis op het gebied van...

25 april 2022, Hannover (De)

Hannover Messe

The lead theme Industrial Transformation spotlights the topics of digitalization and sustainability.

Meer agendapunten »