EO

Valse Verklaringen van Overeenstemming: hoge boetes voor adviesbureau

08 september 2021 om 09:20 uur

Een adviesbureau dat valse Verklaringen van Overeenstemming afgaf aan klanten, moet alsnog voldoen aan de boetes die in oktober 2017 door de Rechtbank Amsterdam werden opgelegd.


Concreet betekent dit € 60.000,00 voor de rechtspersoon onvoorwaardelijk, € 30.000,00 voor de beide directeuren ieder voorwaardelijk, ter vervanging van 185 dagen hechtenis met een proeftijd van 2 jaar. Het adviesbureau zag onlangs af van het hoger beroep, waardoor de uitspraak uit 2017 onherroepelijk is.

Staalvezels

Bij de voormalige VROM-Inspectie werd een klacht ontvangen over een bedrijf dat handelt in staalvezels. Dit bedrijf had een zogeheten Verklaring van Overeenstemming op zijn site staan, dat inhield dat de staalvezels voldeden aan de daarvoor geldende Europese EN-normen. Door de inspectie werd vastgesteld dat deze Verklaringen werden opgesteld door een adviesbureau dat onderzoeken zou verrichten naar het betreffende product en daarvoor valse Verklaringen opmaakte. De zaak werd overgedragen aan de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die het onderzoek voortzette.
Voor veel producten -  in dit geval staalvezels - geldt dat voordat deze kunnen worden verhandeld hiervoor eerst testen moeten worden uitgevoerd door erkende keuringsinstanties. Als blijkt dat de producten voldoen aan de Europese EN-normen wordt door de keuringsinstantie een Verklaring van Overeenstemming afgegeven en mogen de producten worden voorzien van een CE-markering en in de handel worden gebracht.

Geen erkende keuringsinstantie

Het onderzoek van de IOD richtte zich op het structureel strafbaar handelen door het adviesbureau en daarmee op alle door dit bureau uitgevoerde projecten waarbij CE-certificaten en/of verklaringen en/of daarop gelijkende documenten zijn opgesteld. Bij drie projecten bleek dat de certificaten niet juist waren. Tevens bleek dat er onterecht Verklaringen van Overeenstemming waren afgegeven voor vangrails.
Het bedrijf dat staalvezels in de handel brengt, had de staalvezels laten testen door het hiervoor genoemde adviesbureau dat bedrijven adviseert bij de uitvoering van Europese productwetgeving. Het adviesbureau gaf aan dat de staalvezels in een laboratorium volgens een bepaalde normering waren getest. Deze normering bleek echter niet de voorgeschreven normering te zijn om een Verklaring van Overeenstemming op te mogen stellen. Bovendien was het adviesbureau niet bevoegd om een dergelijke verklaring af te geven. Het bedrijf dat in staalvezels handelt en andere klanten van het adviesbureau waren te goeder trouw en niet op de hoogte van het feit dat er vervalste documenten waren afgegeven.
Door het veelvuldige gebruik van de term ‘CE’ en een ‘CE-approved’-stempel op documenten zoals rapportages en verklaringen van conformiteit wekte het adviesbureau de indruk dat het een erkende keuringsinstantie was. Bovendien leek het alsof het werkte volgens de regelgeving voor CE-markering, terwijl het adviesbureau niet voldeed aan de eisen die aan een dergelijke markering worden gesteld.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (https://www.ilent.nl)
 

Gerelateerd nieuws

Nieuw motorontwerp kan het gebrul van straaljagers dempen

Nieuw motorontwerp dempt het gebrul van straaljagers

Lucht- en ruimtevaartingenieurs van de Universiteit van Cincinnati (VS) hebben een nieuw mondstukontwerp voor F-18-gevechtsvliegtuigen bedacht om het oorverdovende gebrul van de motoren te dempen zonder de prestaties te…

Intelligente camera helpt Nederlands CSI

Intelligente camera helpt Nederlands CSI

Een liniaal langs een voetafdruk of bloedspoor. Dat hoeft straks niet meer. Dankzij een nieuwe techniek die de TU Delft en het NFI ontwikkelden voor het verbeteren van bewijsfotografie bij sporenonderzoek: De FreeRef.…

Slim detectieplatform onderscheidt 30 verschillende materialen

Slimme lasercutter selecteert zelf de beste materialen (video)

Aan MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) is een slim materiaaldetectieplatform voor lasersnijders ontwikkeld. In tegenstelling tot conventionele, op camera's gebaseerde systemen…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
Volledig metalen transponderschakelaar CTA

Met een volledig metalen behuizing is deze CTA een nóg sterkere variant dan de kunststof versie.

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

29 september 2021, Groningen

Main Industry

Vakbeurs voor industrial maintenance en smart industry

4 oktober 2021

Week van de mki

FME-week over boeien en binden in de techniek.

13 oktober 2021, Den Bosch

Efficiënt Aandrijven Event 2021

De focus van dit event ligt op energiebesparende oplossingen in de gehele aandrijfketen en niet...

Meer agendapunten »