EO

Van Machinerichtlijn naar Machineverordening

16 juni 2021 om 12:48 uur

Hoewel voor de zomer van 2021 een eerste voorstel zou worden gepresenteerd van de nieuwe Machineverordening, was de release op 21 april jl. van de Engelstalige versie voor velen een verrassing. In een korte tijd (6 weken) moeten de commentaren op dit voorstel worden verwerkt. Het voorstel is behoorlijk definitief, maar als er echte fouten in staan of tegenstrijdigheden zullen de lidstaten nog wel veranderingen kunnen inbrengen.


Door Paul Hoogerkamp, Voorzitter NEN commissie machineveiligheid, spreker op het Safety Event

 

Mogelijkerwijs zal dit dan in de nabije toekomst tot kleine correcties leiden, maar het raamwerk staat. In Nederland zal het commentaar worden verwerkt via een zogenoemde BNC fiche en aan de tweede kamer worden verzonden en vervolgens zal de uitkomst samen met die van de andere lidstaten in Brussel worden besproken. Dit traject inclusief de goedkeuring van het Europese Parlement kan ruwweg 2 jaar duren. Kortom, tijd om kennis te nemen van de voorgenomen wijzigingen in de Machineverordening.


Recentelijk is een door NEN in samenwerking met SZW georganiseerde ‘Teamsbijeenkomst' geweest waarin het commissievoorstel is besproken. Via deze weg en ook op andere wijze zal ongetwijfeld meer ruchtbaarheid aan de Verordening machineproducten worden gegeven; onder andere op het Safety Event van 17 november a.s.). Op deze NEN bijeenkomst werd de behoefte gevoeld voor een overzicht van de wijzigingen. Door de voorzitter is toegezegd dat er via NEN (begin Juni) een bestand beschikbaar komt waarin de vergelijking tussen de (Engelstalige) Machinerichtlijn en het commissievoorstel wordt aangegeven. Wanneer de tekst van de Verordening machineproducten definitief is en is vertaald zal dit ongetwijfeld in boek- of elektronische vorm worden gepubliceerd .


In dit artikel wordt slechts een aantal opvallende veranderingen benoemd.


Voor de fabrikant is de verandering van een richtlijn naar een verordening minder relevant, immers of het nu om een richtlijn of verordening gaat het is en blijft wetgeving waaraan de fabrikant moet voldoen.

 

Behalve deze verandering van een richtlijn naar een verordening is ook nadruk gelegd op de machine als product en dus sprake is van de Verordening machineproducten. Bedenk dat deze wetgeving bedoeld is om de handelsbarrières op te heffen. Het gaat dus om het verhandelen van ‘producten' en niet in de eerste plaats over vast opgestelde beweegbare kunstwerken hoewel deze machineproducten kunnen bevatten. In het volgende artikel zal hier nader op worden ingegaan in relatie tot het samenstel van machineproducten.


Er zijn in de nieuwe verordening eisen geformuleerd voor software en kunstmatige intelligentie (AI) in machineproducten die rekening houden met de huidige en toekomstige digitale technologieën. Dergelijke eisen waren niet- of niet-voldoende duidelijk. Ook zijn definities aangescherpt (niet-voltooide machine) of toegevoegd (substantiële wijziging).


De algemene eisen van bijlage I zijn verhuisd naar Bijlage III en de(oude) bijlage IV is nu prominenter als bijlage I vooraan gezet. De machines die op die lijst staan als zogenoemde hoogrisico machineproducten behoeven de tussenkomst van de een Notfied Body (NoBo). N.B.: In de verordening is de tussenkomst van een Nobo verplicht ook al voldoet het machineproduct aan de eisen van de relevante geharmoniseerde Europese norm voor dat product. Deze wijziging zal de nodige impact hebben op de bestaande bijlage IV machines en ook de toevoeging van de ‘Software ensuring safety functions, including AI systems, alsmede ‘Machinery embedding AI systems ensuring safety functions' geven de nodige ‘uitdagingen'.


De eis dat de handleiding in papieren vorm moet worden meegeleverd bij de machine wordt genuanceerd. Een digitale handleiding onder voorwaarden wordt toegestaan, mits de papieren versie op verzoek gratis wordt verstrekt.

 

Dit artikel verscheen in Constructeur 3 - 2021

 

Gerelateerd nieuws

Intelligente camera helpt Nederlands CSI

Intelligente camera helpt Nederlands CSI

Een liniaal langs een voetafdruk of bloedspoor. Dat hoeft straks niet meer. Dankzij een nieuwe techniek die de TU Delft en het NFI ontwikkelden voor het verbeteren van bewijsfotografie bij sporenonderzoek: De FreeRef.…

Smart Industry in de staalbouw

Smart Industry in de staalbouw

Een innovatie van softwarebedrijf ConstruSteel zorgt voor digitalisering in de Nederlandse en Belgische bouwsector. Stapels papier in de fabriek kunnen nu worden vervangen door tablets. De Smart Industry oplossing biedt…

Zes belangrijke tips bij het schrijven van de gebruiksaanwijzing

Zes belangrijke tips bij het schrijven van de gebruiksaanwijzing

“De gebruiksaanwijzing schrijven voor een machine is niet iets wat je er zo even bij doet. Bij sommige fabrikanten krijg je die indruk wel”, aldus Leo Vroegop. “Het is vaak een beetje een ondergeschoven kindje”.…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
Volledig metalen transponderschakelaar CTA

Met een volledig metalen behuizing is deze CTA een nóg sterkere variant dan de kunststof versie.

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Orfa Visser BV
Orfa Visser BV

Gespecialiseerd in Forceren, Dieptrekken, Flenswalsen, Lassen en Apparatenbouw.

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

29 september 2021, Groningen

Main Industry

Vakbeurs voor industrial maintenance en smart industry

4 oktober 2021

Week van de mki

FME-week over boeien en binden in de techniek.

13 oktober 2021, Den Bosch

Efficiënt Aandrijven Event 2021

De focus van dit event ligt op energiebesparende oplossingen in de gehele aandrijfketen en niet...

Meer agendapunten »