EO

Kapitaal voor elektrochemie en groene waterstof

24 juni 2019 om 10:15 uur

Luchtschepen werden vroeger gevuld met waterstof uit flessen. Hier de voorbereidingen voor het vullen van luchtschip De Graf Zeppelin (1929). Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Het Leven

De overheid geeft 25,7 miljoen euro subsidie aan vier initiatieven op het gebied van duurzame energieopslag en -conversie. Het gaat om een tenure-track programma met NWO en bedrijven om de fundamentele kennisbasis in Nederland op het gebied van ECCM duurzaam te verstevigen; een programma rondom energieopslag en -conversie voor grotere consortia op het gebied van ECCM; een nieuwe elektrochemisch laboratorium voor waterstofproductie bij TNO in Petten; en het HydroHub MW Test Centre in Groningen, dat zich richt op waterstofproductie op grote schaal.


"Deze initiatieven moeten elkaar versterken in het aanpakken van de grote uitdaging om de industrie en ons energiesysteem duurzaam te elektrificeren" stelt Manon Janssen, voorzitter van de klimaattafel Industrie en boegbeeld van de topsector Energie.


Volgens Janssen gaat het om een eerste stap. "Het PBL liet afgelopen maart zien dat elektrificatie een veelbelovende optie is om drastische CO2-reductie te realiseren. Maar PBL laat tegelijkertijd ook zien dat daarvoor aanzienlijke investeringen nodig zijn. Door in samenhang initiatieven over de hele kennis- en innovatieketen op te starten, en wisselwerking tussen die initiatieven te stimuleren, zijn we op de goede weg."

 

De vier initiatieven

 

Tenure track ECCM

Om de kennisbasis in Nederland op het gebied van ECCM te verstevigen investeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via NWO in een zogenaamde tenure track call. Dit is een loopbaantraject voor wetenschappelijk medewerkers. Het traject loopt van assistant professor, via associate professor (adjunct hoogleraar) naar full professor. Met de ECCM tenure track call wordt de basis gelegd voor nieuwe onderzoeksgroepen in Nederland die zich bekwamen in een deelgebied van de ECCM-thematiek. Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) maakt integraal onderdeel uit van het programma en is gericht op de maatschappelijke acceptatie en toepassing van nieuwe technologie om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken. NWO investeert in totaal zeven miljoen euro in deze call, die met cofinanciering van Tata Steel, Nouryon en Shell tot stand komt. De call is geopend.

 

Opslag & Conversie

Het ministerie van EZK financiert de helft van de NWA-call op het gebied van Opslag & Conversie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verdubbelt via NWO dit bedrag tot de totale omvang van M€ 3,8. Opslag en conversie is het opslaan van hernieuwbare elektriciteit in chemische bindingen. Deze omzetting is onmisbaar in een duurzaam energiesysteem en vereist diepgaande fundamentele en toegepaste kennis op het gebied van ECCM. Voor deze call is de aandacht voor kennisoverdracht en toepassing van de resultaten van belang. Het programma roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan onderzoeks- en implementatieprojecten. De consortia werken interdisciplinair en zijn kennisketenbreed.

 

Faraday lab en VoltaChem

In het nieuwe elektrochemische laboratorium in Petten, genaamd het 'Faradaylab', werkt TNO onder andere aan de ontwikkeling van waterstofproductie met behulp van PEM elektrolyse. Hoe kunnen we goedkopere en beschikbare materialen gebruiken en tegelijkertijd ook de levensduur en efficiëntie vergroten van het elektrolyse proces? Hoe schalen we fabricageprocessen voor elektrolyzers en groene waterstof op? TNO werkt in het Faradaylab samen met de industrie en toeleveranciers van bijvoorbeeld membranen en coatings. Het Faradaylab wordt verder ingezet voor het open innovatieprogramma VoltaChem, waarin naast waterstofproductie ook elektrochemische conversie van hernieuwbare grondstoffen (biomassa en CO2) en Power-2-Heat oplossingen worden onderzocht. Het ministerie van EZK investeert zes miljoen euro in het Faradaylab. Daarnaast investeert TNO twee miljoen euro extra per jaar in het VoltaChem-onderzoeksprogramma op het gebied van industriele elektrificatie en carbon capture and storage.

 

HydroHub MW Test Centre

Het Hydrohub MW Test Centre heeft tot doel de technologische ontwikkeling van waterelektrolyse te ondersteunen. De technologische ontwikkeling in het testcentrum moet leiden tot een kostprijs voor de elektrolysekolom van 50-100 €/kW met een efficiëntie van boven de 80% (voor de eerste vijf jaar van gebruik) en een druk van 30 bar tegen 2030. De ontwikkeling van duurzame waterstof in Groningen krijgt hiermee een belangrijke impuls. Het testcentrum wordt gebouwd op de Zernike Campus van de RUG en moet over een jaar operationeel zijn. ISPT is initatiefnemer van het Hydrohub Mw Test Centre, samen met Entrance, RUG, Nouryon, Yara, Gasunie, Shell, Frames, Groningen Seaports, Yokogawa, TNO en de Provincie Groningen. Met de bouw van het testcentrum is een investering 6,9 miljoen euro gemoeid.

 

Gerelateerd nieuws

En kwantumtransistoren maken we van... germanium!

En kwantumtransistoren maken we van... germanium!

Transistoren op basis van germanium kunnen berekeningen uitvoeren voor de toekomstige kwantumcomputer. Met deze ontdekking van het team van Menno Veldhorst (QuTech) staat de transistor, die sinds zijn uitvinding in de…

Een auto als een vleermuis: op weg naar sonarteflectie in het verkeer

Een auto als een vleermuis: op weg naar sonarreflectie in het verkeer

Sonarsensoren zijn een essentieel onderdeel van robots en zelfrijdende auto’s, maar ze hebben hun beperkingen. Zo zijn de metingen niet altijd even betrouwbaar. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en…

‘Eenvoudig aanpassen aandrijfsystemen leidt tot 30% - 60% energiebesparing’

‘Eenvoudig aanpassen aandrijfsystemen leidt tot 30% - 60% energiebesparing’

Door eenvoudige aanpassingen aan elektrisch aangedreven machines kunnen deze 30% tot 60% efficiënter worden. Bedrijven besparen zo al tussen de 3% en 10% op hun elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit een pilot van…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

28 januari 2020, D&F kantoor Breda

SIL & PL Specialist, machine safety met TÜV persoonscertificaat

28 jan, 04 feb, 18 feb, 03 mrt, 10 mrt en 24 mrt 2020 Examen: 31 maart 2020

28 januari 2020, Den Bosch

Productie Proces Automatisering event

Het Productie Proces Automatisering event richt zich op de productie- en procesindustrie, machinebouwers,...

30 januari 2020, Maarssen

Jaarcongres Industriële Veiligheid

Het Jaarcongres Industriële Veiligheid toont ontwikkelingen op het gebied van machine-, proces- en...

Meer agendapunten »