EO

Nieuw Topsectoren- en Innovatiebeleid

02 mei 2019 om 14:53 uur

Het kabinet heeft 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen de maatschappelijke thema’s energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid.


Staatssecretaris Mona Keijzer: "We staan voor omvangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hoe blijft onze zorg betaalbaar en toegankelijk en hoe gaan we om met vraagstukken over klimaat, landbouw, zorg en veiligheid? Het kabinet heeft als doelstelling dat deze uitdagingen in Nederland leiden tot economische kansen. Door het gezamenlijk vaststellen van 25 missies binnen deze thema's kunnen onze ondernemers van MKB tot grootbedrijf en kennisinstellingen direct meedenken en hierna aan de slag met de oplossingen."

 

Sleuteltechnologieën cruciaal

De uitdagingen en missies liggen door dit besluit voor de komende jaren vast, maar de weg ernaartoe vaak nog niet. Duidelijk is wel dat sleuteltechnologieën zoals fotonica, kwantum-, nano- en digitale technologie een belangrijke rol spelen bij het realiseren van meerdere missies.


Voorbeelden van kansrijke toepassingen zijn bijvoorbeeld smart farming, waarmee speciale sensoren nauwkeurig meten hoeveel water, voeding en licht nodig is om een gewas succesvol te laten groeien met zo min mogelijk verspilling. Of lasertechnieken waarmee artsen hun patiënten zo precies mogelijk kunnen opereren met minder complicaties en sneller herstel. En Smart industry met productierobots die ieder product op maat kunnen maken voor de scherpste prijs zonder verspilling.

 

Reactie FME

‘In de brief staat dat Nederland 'slimme fabrieken, sterke sensoren, krachtige biochips en techniek op maat nodig heeft om tot baanbrekende oplossingen te komen', bijvoorbeeld als het gaat om CO2-reductie. Daarnaast zouden er 'investeringen nodig zijn in de ontwikkeling, toepassing en opschaling van sleuteltechnologieën'. FME-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming: "Ik ben blij met de terechte rol die technologie van het kabinet toegewezen krijgt, maar vooralsnog wordt er geen extra geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van technologische toepassingen. Dan komt er van deze doelstellingen natuurlijk weinig terecht."'

 

Reactie VNO-NCW en MKB Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden nog wel veel onduidelijk over de daadwerkelijke uitvoering van het beleid en de inzet van de financiële middelen. De ondernemingsorganisaties vinden dat zoveel mogelijk moet worden voortgebouwd op de bestaande samenwerking in de gouden driehoek (onder meer in de TKI's), aangevuld met per missie relevante stakeholders, lichte structuren en geen nieuwe zware mechanismen. Nieuwe structuurdiscussies leiden volgens hen alleen maar tot vertraging.

 

Geld uit bedrijfsleven leidend

Ook moet het geld uit bedrijfsleven leidend blijven op de inzet van de publieke middelen voor onderzoek. 'Het gaat immers om de economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen.' De publiek private samenwerkingstoeslag moet als stevig fundament in het beleid overeind blijven. Door bovendien in te zetten op extra middelen voor publiek-private samenwerking (bijvoorbeeld bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) kan meer worden gericht worden op de missies én op sleuteltechnologieën als AI en kwantum.


Verder is het zaak dat het mkb een stevigere positie krijgt in het vernieuwde beleid. Dit kan door de mkb-specifieke instrumenten uit te bouwen (MIT, industrial doctorates), de PPS-toeslagregeling mkb-vriendelijker te maken (door meer 'in kind'-mogelijkheden) en de positie van het midden- en kleinbedrijf in de governance te versterken.

 

Onbegrijpelijke versnippering

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het zaak dat het missiegedreven beleid een stap vooruit wordt in het innovatiebeleid, waarin het ministerie van Economische Zaken en de andere betrokken departementen komen tot een gezamenlijke inzet van middelen en dat privaat en publiek zo gezamenlijk investeren in de vraagstukken van de toekomst. Echter, dat is nog allerminst zeker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er geen samenhang wordt gezocht tussen de Nationale Wetenschapsagenda en dit beleid. "We gaan nu naar een situatie van 25 routes en 25 missies. Een onbegrijpelijke versnippering, terwijl het Regeerakkoord duidelijk pleit voor de inzet op een aantal prioriteiten," aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Gerelateerd nieuws

Interacties waargenomen tussen Rydbergatomen en gevangen ionen

Interacties waargenomen tussen Rydbergatomen en gevangen ionen

Twee bouwstenen voor kwantumcomputers zijn zogeheten Rydbergatomen en gevangen ionen. Tot nu toe zijn deze systemen, die elk hun eigen voordelen hebben, onafhankelijk bestudeerd, maar natuurkundigen van het UvA-Institute…

'Zeilende' auto naar Australië (video)

'Zeilende' auto naar Australië (video)

Het Delftse Vattenfall Solar team presenteerde vandaag de nieuwe zonneauto, NunaX, waarmee de studenten de overwinning bij de Bridgestone World Solar Challenge (12-20 oktober) in Australië in de wacht hopen te slepen.

Humanoïde robot leert gebarentaal

Humanoïde robot leert gebarentaal

Onderzoekers van het Robotica Lab van de afdeling Systems Engineering and Automation van de UC3M hebben een humanoïde robot geprogrammeerd om in gebarentaal te communiceren.

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
MVK Fusion veldbusmodule

... is de uitnodiging tot het standaardiseren van modulaire eenheden en opent de deur naar een één-module-strategie

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Tosec
Tosec

Specialist in plaatbewerking

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

30 juli 2019, Vianen

Praktijkdag Performance Level (PL) ISO 13849-1

Na de theoriedag PL/SIL of module 4: Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen van de...

Meer agendapunten »