EO

De staat van Nederlandse chemische installaties

30 april 2019 om 16:02 uur

Dankzij investeringen in modernisering en nieuwbouw zijn de fabrieken van de Nederlandse (petro)chemie sinds 2014 aanzienlijk verjongd. Dit blijkt uit een recent onderzoek door onderzoeksbureau Mainnovation in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Onder meer raffinaderijen en tankopslagbedrijven hebben inzichtelijk gemaakt wat de leeftijdsopbouw is van hun installaties, wat de verwachte levensduur is van de installaties, hoe deze levensduur positief kan worden beïnvloed en welke andere investeringen worden gedaan om de installaties te verjongen.
Installaties hebben niet het eeuwige leven, maar de restlevensduur kan worden beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt dat tussen 2014 en 2017 de restlevensduur is toegenomen; daar waar in 2014 nog 46% van alle in gebruik zijnde installaties binnen 10 jaar het einde van haar levensduur zou bereiken, was dat in 2017 nog maar 21%.

 

Verjonging

Door installaties periodiek te vernieuwen kunnen bedrijven ook relatief oudere fabrieken vitaal, veilig en concurrerend houden. Het komt erop neer dat installaties iedere 30 jaar worden gemoderniseerd. Niet alleen door vervanging en nieuwbouw van een installatie, maar ook door gedegen onderhoud aan een bestaande installatie.

 

Werken aan een Veilige industrie

Belangrijke aanleiding voor het onderzoek was het idee dat veroudering van installaties in de chemie, oorzaak is van veel veiligheidsincidenten. Dit lijkt niet het geval. Van de veiligheidsincidenten wordt volgens Mainnovation ongeveer 16% mede veroorzaakt door veroudering. Dit is lager dan de percentages in andere landen. De gemiddelde onderhoudskosten en de technische beschikbaarheid van de installaties zijn vergelijkbaar zijn met of steken gunstig af bij die in de omliggende Europese landen en de VS.

 

Onderhoud wordt asset management

Om met een verouderende asset base concurrerend te kunnen blijven past de Nederlandse (petro)chemische industrie een aantal maatregelen toe. De belangrijkste daarvan zijn de procesmatige verschuiving van onderhoud naar asset management en het gebruik van smart technologies.
Meerdere bedrijven zijn overgegaan of gaan over van onderhoud naar asset management. Met deze verschuiving komen het plannen van de gehele levensduur van assets en beslissingen over modernisering, vervanging en levensduurverlenging centraal te staan, daar waar voorheen het in stand houden van de conditie van de assets centraal stond. De investeringsplanning beslaat in de regel een langere periode van typisch vijf tot tien jaar dan bij meer traditioneel onderhoud het geval is. Asset management stelt bedrijven onder meer in staat om de veroudering van assets tijdig te signaleren en op het juiste moment investeringsprojecten te starten.

 

Smart?

Een essentieel onderdeel van asset management is de levensduurbewaking van assets. Met name op dit punt maken bedrijven gebruik van nieuwe smart technologies. Met de groeiende beschikbaarheid van data over onder meer de conditie, het gebruik en de omgeving van assets wordt predictive maintenance met big data gezien als een van de belangrijkste en meest veelbelovende nieuwe technieken. Het gebruik van drones voor levensduur- en conditiebewaking is inmiddels gangbaar binnen de (petro)chemische industrie. In mindere mate geldt dat voor de toepassing van inspectierobots.

 

Bekijk hier het hele rapport:

 Eindrapport nulmeting staat van de assets.
 

 

Gerelateerd nieuws

Europees netwerk stimuleert industriële toepassing lignine

Europees netwerk stimuleert industriële toepassing lignine

Lignine heeft als natuurlijke lijmstof veel potentie voor tal van toepassingen. Tot nu toe worden de industriële mogelijkheden van lignine echter nog niet optimaal benut. LignoCost, een groot Europees netwerk dat wordt…

H-vision: Rotterdamse haven verduurzamen met blauwe waterstof

H-vision: Rotterdamse haven verduurzamen met blauwe waterstof

Bedrijven in de Rotterdamse haven gaan op grote schaal blauwe waterstof produceren en toepassen in industriële processen. Daardoor kan de uitstoot van CO2 nog voor 2030 met 2 tot 7 megaton omlaag. Dat blijkt uit een…

Een auto met de weerstand van een colablikje

Een auto met de weerstand van een colablikje

De nieuwe auto van Solar Team Twente heeft geen neus. Daardoor heeft de kleinste zonneauto in de Twentse historie al snel de bijnaam ‘de kart’ gekregen. Het team mikt met de RED E op een toppositie tijdens de…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Product van de maand

RSS
MVK Fusion veldbusmodule

... is de uitnodiging tot het standaardiseren van modulaire eenheden en opent de deur naar een één-module-strategie

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Tosec
Tosec

Specialist in plaatbewerking

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

30 juli 2019, Vianen

Praktijkdag Performance Level (PL) ISO 13849-1

Na de theoriedag PL/SIL of module 4: Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen van de...

Meer agendapunten »