EO

Actieplan tegen filevorming op elektriciteitsnet

07 februari 2019 om 13:18 uur

Energy Storage NL, het FME platform voor energieopslag en -conversie, ziet met energieopslag bij de elektriciteitsnetten mogelijkheden om filevorming op deze netten te voorkomen. In het Nationaal Actieplan Energieopslag staan 21 actiepunten die ervoor moeten zorgen dat opslag en conversie van energie een belangrijke rol krijgen in het energiesysteem van de toekomst.


Storage NL-voorzitter Jillis Raadschelders: "De roep om het gehele elektriciteitsnet zo snel mogelijk te verzwaren, domineert het politiek/maatschappelijke debat. Wij pleiten voor meer energieopslag en -conversie. Daarmee kunnen toekomstige knelpunten sneller en kosteneffectief worden opgelost. Netbeheerders moeten hun netten nu berekenen op de piekproductie van zon en wind. Door opslag toe te voegen aan het net kunnen pieken worden afgevlakt waardoor meer transportcapaciteit op het net ontstaat."

 

Wetgeving uit een fossiel tijdperk

Energy Storage NL stelt er in het actieplan onder andere voor om prijsprikkels te genereren op lokaal niveau. Voor lokale energieproducenten moet het aantrekkelijker worden om het net te ontlasten door duurzame energie zelf te verbruiken of op te slaan. Netbeheerders zouden daarnaast ook bij nieuwe aansluitingen voorrang moeten kunnen verlenen aan zonne- en windparken die gebruik maken van energieopslagsystemen. Raadschelders: "Energy Storage NL verwacht van de overheid dat ze de transitie faciliteren met moderne regels. We kunnen geen duurzame wereld bouwen met de wetgeving uit een fossiel tijdperk."


Een voorbeeld van aan te passen wet en -regelgeving is de dubbele energiebelasting bij opslag. Op dit moment wordt zowel belasting betaald bij het laden van elektriciteit als bij de uiteindelijke afnemer. "Dit is een onnodige verslechtering van de business case voor opslag en verstoort het gelijk speelveld met andere vormen van flexibiliteit."

 

Uniforme regels

De groei van energieopslag en conversie wordt op dit moment beperkt door een gebrek in richtlijnen en standaarden. In elke gemeente gelden op dit moment andere regels voor veiligheidsbeoordelingen, waardoor projecten onnodig duur of vertraagd worden. Gemeenten aan de andere kant weten nog onvoldoende waarop beoordeeld moet worden bij een vergunningsaanvraag. Zowel de opslagsector, als gemeenten worden geholpen met een uniforme aanpak.

 

Buffering industriewarmte

Ook moet er wat Energy Storage NL betreft meer aandacht komen voor de rol van energieopslag en -conversie in de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord geeft een forse impuls aan het aardgasvrij maken van zowel de gebouwde omgeving en de industrie. De industrie moet aan de gebouwde omgeving gekoppeld worden om restwarmte beter te kunnen benutten, en buffering speelt hierin een essentiële rol. Daarom moet er ook meer onderzoek gedaan worden naar het opslaan van energie in de ondergrond. Dit kan in de vorm van warmte maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een gas (zoals waterstof). Niet alleen de technische haalbaarheid speelt hierbij een rol, maar ook de nodige aanpassingen van de wetgeving rondom mijnbouw.

 

Technici nodig

Met het Nationaal Actieplan plan wil Energy Storage NL een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van energieopslag en -conversie in Nederland. Een dergelijke groei vraagt echter ook om voldoende gekwalificeerde technici. Er is nu al een structureel tekort aan technici en tot 2030 heeft de technologische industrie nog eens 120.000 extra werknemers nodig. De energietransitie vraagt om een meerjarige investeringsagenda voor technisch onderwijs en een flexibel onderwijssysteem voor werknemers.

 

Gerelateerd nieuws

Pulsvisserij verboden: nu moeten er nieuwe technieken worden bedacht

Pulsvisserij verboden: nu moeten er nieuwe technieken worden bedacht

Minister Carola Schouten heeft 15 miljoen euro gereserveerd voor innovatie en de ontwikkeling van alternatieven voor Nederlandse vissers die getroffen worden door het verbod op pulsvissen. Zinvol, denk Tammo Bult,…

Onderhoud sluizen en bruggen voorspeld door continue metingen

Onderhoud sluizen en bruggen voorspeld door continue metingen

Bruggen en sluizen die langer meegaan, minder energie verbruiken en minder vaak gestremd zijn. Dat is het resultaat als je beter kunt voorspellen wanneer onderhoud precies nodig is. In het programma Vitale Assets laten…

Nieuwe deeltjes ontdekken met behulp van zwarte gaten

Nieuwe deeltjes ontdekken met behulp van zwarte gaten

Sommige theorieën die verder gaan dan het Standaardmodel van de elementairedeeltjesfysica voorspellen dat er nieuwe, ultralichte deeltjes bestaan met veel kleinere massa’s dan die van de lichtste bekende deeltjes in…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

Meer agendapunten »