EO

NEN 3140 en NEN 3840 herzien

15 januari 2019 om 16:34 uur

De normen voor bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn onlangs aangepast. De vernieuwde uitgaven van december 2018 zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.


NEN 3140 en 3840 zijn de normen voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied (3140) en het hoogspanningsgebied (3840)

 

In de herziene versie van NEN 3140 zijn onder andere de onderstaande onderwerpen bekeken en uitgewerkt.

Tabel beschermingsmaatregelen vlambogen

In een tabel zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen tegen vlambogen opgesteld. Daarbij is gekeken naar:
  • het type automaat
  • de smeltveiligheid
  • de mate van bescherming tegen vlambogen
  • het soort persoonlijk beschermingsmiddel
Met deze tabel is voor veel situaties snel te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

In een andere nieuwe tabel staan aanbevelingen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij ‘handschoenen’ wordt bijvoorbeeld onderscheid tussen vlamwerende en isolerende handschoenen. Ook wordt een link gelegd naar Europese en internationale normen.

Werkdomeinen IV en WV

Het werkdomein van de installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn onder de loep genomen en aangepast. Waar houden werkdomeinen op en onder welke omstandigheden kunnen ze worden overgenomen. Ook wordt er ingegaan op situaties waarin geen werk- of installatieverantwoordelijke is aangewezen.

Naast deze onderwerpen zijn ook andere zaken herzien, zoals veiligheidsniveau, inspecties, veilige scheiding van stroomketens en aardlekbeveiligingen.

Wijzigingen NEN 3840

In NEN 3840  zijn in het toepassingsgebied elektrische arbeidsmiddelen en het beoordelen van gebruiksrisico’s opgenomen. Ook de werkprocedures zijn aangepast. Verder is het onderwerp inspecties verduidelijkt.
 

Gerelateerd nieuws

Nieuwe normenlijsten voor de richtlijnen drukapparatuur en drukvaten van een voudige vorm

Nieuwe normenlijsten voor de richtlijnen drukapparatuur en drukvaten van eenvoudige vorm

In het Publicatieblad van de Europese Unie zijn nieuwe lijsten verschenen van geharmoniseerde normen voor de Richtlijn drukapparatuur (PED 2014/68/EU) en de Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm (SPVD 2014/29/EU).

Nieuwe overzichten met geharmoniseerde normen gepubliceerd

Er zijn weer lijsten met geharmoniseerde normen gepubliceerd in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie die het vermoeden van overeenstemming geven met de onderstaande richtlijnen.

Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start!

Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start

Installatieverantwoordelijken (IV’ers) zoals bedoeld in NEN 3140 en NEN 3840 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties', worden steeds belangrijker en daarmee rijst ook het aantal vragen over deze functie…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

B&R Industriële Automatisering BV *
B&R Industriële Automatisering BV *

Perfection in Automation

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Safe PCB Nederland
Safe PCB Nederland

Printplaten/PCB's, prototype en series

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

23 november 2018, Groningen

BEYOND THE LAB: the DIY Science Revolution

Dit project laat zien dat mensen mee kunnen doen aan wetenschap en samen de verantwoordelijkheid delen...

Meer agendapunten »